Версія: 11.262.197 (20.12.2021)

КМДА

Зміни:

Відповідно до чинної редакції наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. зі змінами, внесеними наказом МФУ № 794 від 22.12.2020 р. та наказом МФУ №7 від 13.01.2021 р., виконано зміни у пакеті:

KMDABR03    Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування - бюджет

KMFB0005    Форма №1-дс Баланс

KMFR0005    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0005    Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

KMFV0005    Форма №4-дс. Звіт про власний капітал

KMFP0005    Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

KM301115    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

KMR2KD38    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR2KM38   Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KMR41D38    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR41M38   Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KMR42D38    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR42M38   Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KMR43D38    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR43M38   Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KMR44D38    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM43D140    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM43M140    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KMR7DZ39    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7DS39    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7DBZ39    Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7DBS39    Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MZ39    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMR7MS39   Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7MBZ39    Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7MBS39    Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7D1Z40    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1S40    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71Z40     Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71S40    Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1Z40    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S40    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMD09022    Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KMD10022    Додаток 10 Пояснювальна записка

KMD11022    Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KMD12023    Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KMD13023    Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

KMD14023    Додаток 14 Довідка про депозитні операції

KMD15023    Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KMD16023    Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

KMD17023    Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KMD18Z23    Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD18S23    Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KMD19Z23    Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD19S23    Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KMD20023    Додаток 20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

KMD21023    Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

Укроборонпром

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. №136 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"», додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - щомісячно:

UOP22102      3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

2.   Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP31013      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Зміни:

1.   Реалізовано контролі та автоматичне заповнення з рядка 2010 графи 1 форми UOP22102, починаючи з 01.01.2022 р.:

· у рядку 080 графи 8 форми:

UOP90302      Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

· у рядку 17.19 форми

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2.   Реалізовано автоматичне заповнення значень у рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 відповідними значеннями форми UOP31013, починаючи з періоду І Квартал 2022 р.:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

3.   Реалізовано контроль у рядку 2 графи 3 зі значенням рядка 2010 форми UOP22102, починаючи з періоду І Квартал 2022 р.:

UOP05203      Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство енергетики України

Нова форма:

Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. №136 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"», додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - щомісячно:

EV220104       3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

Міністерство оборони України

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. №136 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"», додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU22102     3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

2.   Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно, І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU31013     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Зміни:

1.   Реалізовано контролі та автоматичне заповнення з рядка 2010 графи 1 форми MOU22102, починаючи з 01.01.2022 р.:

· у рядку 080 графи 8 форми:

MOU90301     Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

· у рядку 17.14 форми:

MOU90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2.   Реалізовано автоматичне заповнення значень у рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 відповідними значеннями форми MOU31013, починаючи з періоду І Квартал 2022 р.:

MOU90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

3.   Реалізовано контроль у рядку 2 графи 3 зі значенням рядка 2010 форми MOU22102, починаючи з періоду І Квартал 2022 р.:

MOU05203     Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість

УкрБуд

Нова форма:

Згідно з наказом Державної служби статистики України від 25.06.2021 р. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - щомісячно:

UB301013     1-ПВ. Звіт із праці (місячна)

Державна податкова служба

Зміни:

Збільшено максимальну кількість символів для введення у графі 4.2 форми:

J0820405       Дод.4-1 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

CloudKey

1.   Реалізовано можливість зберігати секретні ключі КЕП у захищеному хмарному сховищі за допомогою послуги CloudKey.

При створенні Заявок на сертифікати додано можливість замовити нову послугу. Після підключення послуги у вікні Генерація ключа буде доступною опція CloudKey - збереження секретного ключа у провайдера довірчих послуг.

Послуга CloudKey дозволяє зберігати ключ електронного підпису у провайдера довірчих послуг «ЦСК "Україна"» на захищеному апаратно-програмному пристрої та забезпечує безпечний віддалений доступ до секретних ключів. CloudKey звільняє користувачів від необхідності зберігати файли секретних ключів або підключати захищені носії, що надає гнучкості у підписанні документів з будь-якої точки світу.

Нова послуга відповідає вимогам Закону України № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

2.   Розширено функціонал автоматичного продовження існуючих сертифікатів, а також перевидачі сертифікатів. Додано можливість обрати послугу CloudKey та зберігати секретні ключі КЕП, що продовжені на новий термін або перевидані, у хмарному сховищі.