Версія: 11.263.198 (29.12.2021)

Укроборонпром

Зміни:

1.   Реалізовано контроль у рядку 17.19 з формою UOP10112, починаючи з періоду 9 Місяців 2021 року, та з формою UOP31013, починаючи з періоду І Квартал 2022 року:

UOP90701      Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі, починаючи з періоду І Квартал 2022 року:

- у графах 4 та 7 з відповідними значеннями форми UOP31013;

- у графі 10 з рядком 2010 форми UOP22102:

UOP03005      Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

НААН

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

U2UKD46        (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD46     (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U41VAL46      (НААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD46     (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U42VAL46      (НААН) Ф №4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD46     (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD46     (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U7UKDS46     (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ46      (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZNDR028      Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

N2000217      Додаток Б форма 4 - наука

U3_109           (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

Міністерство соціальної політики України

Нові форми:

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - Рік:

PINB0011     Форма №1-дс Баланс

PINR0011     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PING0011     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

PINV0011     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

PINP0011     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

2.   Відповідно до чинної редакції наказу Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. зі змінами, внесеними наказом МФУ № 794 від 22.12.2020 р. та наказом МФУ №7 від 13.01.2021 р., додано нові форми, початок дії - з 01.01.2021 р., період подання - Рік:

PRD10027     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PRD12027     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PRD13027     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

PRD14027     Додаток 14 Довідка про депозитні операції

PRD15027     Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PRD16027     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

PRD17028     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

PRD18Z27     Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD18S27     Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD19Z27     Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD19S27     Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PRD09028     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

P2KD46         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P4_1KD46     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD46     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD46     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P43KD146     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)(форма №4-3д.1, №4-3м.1)

P4_4KD46     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

P7KDZ46       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDS46       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1Z46     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1S46     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Реалізовано автоматичне заповнення та контролі, починаючи з періоду І Квартал 2022 року:

- у графах 4 та 7 з відповідними значеннями форми MOU31013;

- у графі 10 з рядком 2010 форми MOU22102:

MOU03004     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Додано нові контролі на рівність «0» граф 30, 31, 32 та графи 33 при відповідних значеннях граф 10 та 11 або графи 12 або графи 13 форми MOU02004:

MOU08003     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Міністерство культури та інформаційної політики України

Нові форми:

1.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

K2KD46           Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD146      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD46      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD46      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD46      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD46      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

K7KD1S46      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z46      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS46        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ46         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KRD09027      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KRD10027      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KRD11027      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KRD12027      Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KRD13027      Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

KRD14027      Додаток 14 Довідка про депозитні операції

KRD15027      Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KRD16027      Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KRD17027      Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

KRD18S27      Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим розпорядникам бюджетних коштів

KRD18Z27      Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KRD19S27      Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD19Z27      Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

KRD20027      Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

KINB0011      Форма №1-дс Баланс

KING0011      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

KINP0011      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

KINR0011      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KINV0011      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми:

S0403513     1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

S1600315     2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S0210114     1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S0401003     2-підприємництво Структурне обстеження підприємства

S1001503     2-ОЗ ІНВ «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції»

S1500115     3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S2500113     1-інновація. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства

S1300110     1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві

S2700414     4-сг. Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S2702315     24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S2702116     50-сг. Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S2702214     № 2-ферм. Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

S2702515     21-заг.. Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2701714     1-риба. Звіт про добування водних біоресурсів

S1100915     № 2-ТП (повітря). Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

S1101015     № 3-лг. Звіт про відтворення та захист лісів

S1100113     № 1-екологічні витрати. Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища

S1100212     2-тп (мисливство). Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин

S2703114     6-сільрада. Звіт про об'єкти погосподарського обліку

S1904415     4-мтп. Звіт про використання та запаси палива

S1901113     11-мтп. Звіт про постачання та використання енергії

S0300309     1-ПВ (умови праці). Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці

S0900112     1-житлофонд. Житловий фонд

S2600316     1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S1401117     1-туризм (юр. особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401118     1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

S0703004     2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S0404513     2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

S2703604     2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S0603304     2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

S2601104     2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

S1001404     2К-П інв Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

Державна казначейська служба

Нові форми:

1.  Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

F2KD46         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV46       Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD146     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD46     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD46     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD46     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD46     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F7KD1S46     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z46     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDS46       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ46       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD09027     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FRD10027     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11027     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FRD12_27     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD13027     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

FRD14027     Додаток 14 Довідка про депозитні операції

FRD15027     Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FRD16027     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD17027     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD18S27     Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим розпорядникам бюджетних коштів

FRD18Z27     Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD19S27     Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD19Z27     Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD20027     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD21027     Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2021 рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

F2KM46        Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM146    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM46    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM46    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM46    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S46     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z46     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMS46      Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ46       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRM16027    Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

3.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

FV43D146     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FV71DS46     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ46     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D046     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D46     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D46     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D46     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FVR7DS46     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ46     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D046     Зведена. Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV43146     Зведена. Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZV71S46     Зведена. Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z46     Зведена. Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4146     Зведена. Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4246     Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4346     Зведена. Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZVR7S46     Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z46     Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FV43M146     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організації)

FV71MS46     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MZ46     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2M046    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41M46    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M46    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M46    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FVR7MS46    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7MZ46    Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM43146     Зведена. Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZM71S46     Зведена. Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZM71Z46     Зведена. Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7S46    Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZMR7Z46     Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M046     Зведена. Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZVM4146     Зведена. Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4246     Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVM4346     Зведена. Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

4.   Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2021 р., період подання - Рік:

FINB0011     Форма №1-дс Баланс

FING0011     Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINR0011     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

FINS0011     Форма №6-дс Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

FINV0011     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

FINP0011     Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Державна податкова служба

Нові форми:

1.  На виконання наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 р. № 317 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», що вносить зміни до Наказу Міністерства фінансів України № 897 від 20.10.2015 р., додано нові форми, початок подання форм - з 01.01.2022 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100120       Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0110320       Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0110620       Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111320       Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111420       Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111520       Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111620       Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111720       Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111820       Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112020       Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112820       Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114420       Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114520       Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114620       Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114720       Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

2.   Додано нові форми, початок подання форм - з 01.01.2022 р.; період подання - Рік:

J0100520      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (виробників сільськогосподарської продукції)

J0150320      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0150620      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151320      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151420      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151520      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151620      Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151720      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151820      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152020      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152820      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154420      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154520      Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154620      Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154720      Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

3.   Додано нові форми, початок подання форм - з 01.01.2022 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100920      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

J0190320      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0190620      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191320      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191420      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191520      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191620      Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191720      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191820      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192020       Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192820      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194420      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194520      Додаток КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194620      Додаток КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194720      Додаток КІК-ЦП до рядків 1.2 КІК-ЦП, 1.3 КІК-ЦП додатка КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

4.   Додано нові форми, початок подання форм - з 01.01.2022 р.; період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

F0100720       Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0171520       Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171720       Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

5.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (зі змінами, внесеними наказом МФУ від 17.12.2020 року № 783) додано нові форми, початок подання форм - з 01.01.2022 р.; період подання - І - ІІІ Квартал (для періодів до 2022 року), щомісячно (з 01.01.2022 року):

F0100112     Податкова декларація про майновий стан і доходи (для підприємця або особи, яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року)

F0111212     Додаток Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0111412     Додаток Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0111612     Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв'язку з використанням права на податкову знижку

F0111812     Додаток КІК. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії

F0111912     Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

6.   Додано нові форми, початок подання форм - з 01.01.2022 р.; період подання - Рік, місяць:

F0100212     Податкова Декларація про майновий стан і доходи (для ФО або особи, яка заявляє право на податкову знижку, або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність / члени ФГ або припинено незалежну - професійну діяльність / втрачено статус члена ФГ або закінчено термін дії договору про добровільну участь протягом звітного року)

F0121212     Додаток Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0121412     Додаток Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0121612     Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв'язку з використанням права на податкову знижку

F0121812     Додаток КІК. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії

F0121912     Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

7.   Додано нові форми, початок подання форм - з 01.01.2022 р.; період подання - місяць:

F0100412       Податкова Декларація про майновий стан і доходи (Довідкова)

F0141912       Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0142012       Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F0142112       Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки