Версія: 11.270.203 (17.02.2022)

Пенсійний фонд

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.07.2021 р. № 417 «Про затвердження Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., подання - у разі потреби, без можливості подання у електронному вигляді:

P0100302       Заява про повернення коштів з рахунків

КМДА

Зміни:

Відповідно до наказу Державної служби статистики України № 135 від 25.06.2021 р. «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» виконано зміни у пакетах:

- до пакета KMDAGM01 додано форму

KMM31013    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

- до пакета KMDAGV02 додано форму

KM301013     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Укроборонпром

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.

період подання - І - ІV Квартал:

UOPDK022     Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП

період подання - Рік:

UOPZK023     Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника

Міністерство фінансів України

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2021 р. № 677 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - Рік:

MFPASP07              ПАСПОРТ бюджетної програми

MFZVIT05               Звіт про виконання паспорта бюджетної програми

2.   Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - Рік:

MFBZF202              Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2

MFBZF302              Бюджетний запит додатковий, Додаток 3

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Реалізовано контролі у рядках 6000 - 6080 графи 3 з формою MOU10112, починаючи з періоду 2022 Рік:

MOU00110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

2.   Для форм:

MOU00110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

MOU01110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU45110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

 

- реалізовано контролі на рівність значень графи 4 значенням графи 6 аналогічних звітів, створених у попередньому році.

Міністерство енергетики України

Зміни:

Додано контроль значення рядка 315 графи 4 із значенням рядка 45 графи 5 форми EV003603:

EV005603       Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витpати ( p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2 )

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Додано контролі у формах:

CR300002       Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR500002       Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

CR110002       Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами

Збільшено до 5 максимальну кількість символів для введення у графі 2:

IR800001       Дані про достроково припинені договори страхування

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - Рік:

S0702100              № 1-зез (буд) (річна) Розширений звіт про експорт - імпорт послуг з будівництва

S0305101              Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік) Анкета обстеження економічної діяльності підприємства

S0305201              Анкета № 1-РСО (актив) (1 раз на рік) Анкета обстеження стану економічної активності підприємства

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

J0510407       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510507       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510407       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510507       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

Державна податкова служба

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., подання - у разі потреби:

F1308001       Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

Зміни:

1.   Оновлено електронні формати:

F0100112       Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0100212       Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0100412       Податкова декларація про майновий стан і доходи

F0111912       Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0121912       Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0141912       Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

У формах F0111912, F0121912, F0141912 «Додаток ЄСВ 1 …» скасовано обов'язкове заповнення поля Номер розрахунку в періоді.

2.   Оновлено електронні формати:

J1308001       Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

3.   Оновлено електронні формати. Змінено точність значення коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати (рядок 7), до 4-х знаків після коми:

J0821005       Дод.10-1 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

F0821005       Дод.10-1 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами

4.   ДПС оновлено схеми контролю електронних форматів xsd: додано можливість заповнення значення одного із полів рядка 7.1 (без можливості одночасного заповнення):

                        - Код ЄДРПОУ постійного представництва;

                        - Ідентифікатор об'єкта оподаткування (за відсутності коду ЄДРПОУ):

                     J0100120      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств