Версія: 11.272.205 (22.04.2022)

УкрАвтоДор

Нові форми:

Додано новий пакет звітів, початок дії - з 01.12.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, вперше форми подаються за період 2021 Рік:

UADBMS01    Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

UADRMS01    Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

UADGMS01    Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)

UADKMS01    Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

Укроборонпром

Зміни:

Відкориговано перенесення даних у рядок 8010 графи 6 із рядка 1410 графи 6 у періоді Рік:

UOP00309     Показники виконання фінансового плану

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано автоматичне заповнення із нових версій форм S3010110 «Фінансовий план» та S3000110 «Показники виконання фінансового плану», починаючи з І Кварталу 2022 року:

SM100405     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   Реалізовано автоматичне заповнення однієї з граф 5, 6 або 7 та графи 8, а також контролі із новою версією форми S3000310 «Показники виконання фінансового плану», починаючи з І Кварталу 2022 року:

SD300101     Додаток 1

3.   Реалізовано автоматичне заповнення графи 5 та контролі із новою версією форми S3000310 «Показники виконання фінансового плану», починаючи з І Кварталу 2022 року:

SD300201     Додаток 2

4.   У довідник Період подання звітності додано періоди: 2025, 2026, 2027, 2028 роки:

FRZVIT01      Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

Звітність державних підприємств

Нові форми:

1.   Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, - І Квартал 2022 року:

S3000310     Звіт про виконання фінансового плану

2.   Додано нову версію пакета звітів, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік:

FRZVIT02      Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

MFD00101    Додаток 1 до Методики

MFD00201    Додаток 2 до Методики

MFD00301    Додаток 3 до Методики

MFD00401    Додаток 4 до Методики

MFD00501    Додаток 5 до Методики

MFD00601    Додаток 6 до Методики

MFD00701    Додаток 7 до Методики

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

CR700001      Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб

CR800001      Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки

IR200001       Дані про доходи та витрати страховика

IR300001       Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика

IR120001       Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

IR530001       Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні

LR101001       (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

LR300001       (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

LR500002       (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

LRB00001      Дані про склад активів та пасивів ломбарду

LRD00001      Дані про діяльність ломбарду

Звітність НФУ до НБУ

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р.; період подання - щоквартально:

CR120001      Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки

CR600002      Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

IR400002       Дані про показники діяльності зі страхування

IR740002       Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR770002       Дані про основні засоби

IR780002       Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR100002       Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR400002       (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700002       Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR900002       Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

LR120002       (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи.

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2022 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

- Довідник № 107/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник № 107/2 інших податкових пільг.

 

У розділі Загальні довідники - НБУ додано нові довідники:

- Показники форми CR6;

- Показники форми CR12;

- Показники форми IR74;

- Показники форми IR77;

- Код виду страхового ризику (H029);

- Код залишка/операції за період (H040);

- Код типу рахунку (F024);

- Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені) (K111);

- Код ознаки територіального розміщення (K031);

- Код виду пов’язаної особи (K060);

- Код ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034);

- Код прострочення погашення боргу (S190).

У розділі  Загальні довідники - НБУ оновлено довідники відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ:

- Показники форми CR3;

- Показники форми CR9;

- Показники форми CR10;

- Показники форми FM2JX;

- Показники форми IR4;

- Показники форми IR5;

- Показники форми IR10;

- Показники форми IR11;

- Показники форми IR52;

- Показники форми IR78;

- Показники форми LR2;

- Показники форми LR7;

- Вид фінансової послуги (H020).