Версія: 11.273.206 (29.04.2022)

Зміни у функціоналі програми

Додано можливість роботи із сертифікатами та ключами КНЕДП Укргазбанк, та можливість роботи з ключами формату pfx.

УкрАвтоДор

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, - І Квартал 2022 року:

  AVZVFP01   Звіт про виконання фінансового плану

УкрАвтоДор

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, - І Квартал 2022 року:

  AVZVFP01   Звіт про виконання фінансового плану

Укроборонпром

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, - І Квартал 2022 року:

UOP00310     Звіт про виконання фінансового плану

Укроборонпром

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, - І Квартал 2022 року:

UOP00310   Звіт про виконання фінансового плану

Державна служба статистики

Зміни:

1.  Оновлено контролі у формі:

      S0500911       № 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт-імпорт послуг

2.   Відкориговано перенесення даних з аналогічного періоду попереднього року у формі:

     S0100310    № 3 Звіт про рух грошових коштів

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

1.   Оновлено контролі у формах:

CR600002      Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

IR400002       Дані про показники діяльності зі страхування

IR740002       Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR770002       Дані про основні засоби

LR120002       (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

LR900002       Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

2.   Реалізовано можливість збереження у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа для форм:

CR600002      Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

CR120001      Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки

IR400002       Дані про показники діяльності зі страхування

IR740002       Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

IR770002       Дані про основні засоби

IR780002       Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

LR100002       Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

LR400002       (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

LR700002       Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

LR900002       Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

LR120002       (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи

Державна податкова служба

Зміни:

Відкориговано алгоритм розрахунку значення рядка 11, у разі, якщо значення рядка 10.2 дорівнює 0,0:

J0810506       додаток 5 до податкової декларації з рентної плати. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

F0810506       додаток 5 до податкової декларації з рентної плати. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води

Довідники

Зміни у довідниках

Відповідно до наказу державної служби статистики україни № 51 від 22.02.2022 р. «про внесення змін до класифікації зовнішньоекономічних послуг (кзеп)» внесено зміни у довідник класифікація зовнішньоекономічних послуг.