Версія: 11.274.207 (15.05.2022)

УкрАвтоДор

Зміни:

1.   Змінено зовнішній вигляд форми. Додано нові рядки 34 та 35:

UADTMS01    Рекласифікація статей балансу відповідно до вимог МСФЗ

2.   Додано умову перенесення даних із відповідних форм Єдиного вікна. Перенесення даних виконується за умови, якщо заповнено код графи «за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» форми S0100114:

- із форми S0100114 у:

UADBNS01    Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

- із форми S0100214 у:

UADRNS01    Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

- із форми S0100310 у:

UADGNS01    Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

- із форми S0104009 у:

UADKNS01    Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

3.   Додано нові рядки Каса філій та Розрахункові рахунки філій у формі:

UAD10401    Розшифровка ряд. 1165 Ф.1 Гроші та їх еквіваленти

Укроборонпром

Зміни:

Реалізовано перенесення даних та контролі із новими версіями форм UOP00310 та UOP00110:

UOP04005     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

UOP40002     Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

UOP90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

UOP90801     Інформація за сегментами

UOP90901     Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

UOPDK022    Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП

Міністерство оборони України

Нова форма:

Відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22.01.2021 р. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» додано нову версію бланка, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І - ІV Квартал, Рік, перший звітний період, за який подається форма, - І Квартал 2022 року:

MOU00310    Звіт про виконання фінансового плану

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   У формі:

UOP00310     Звіт про виконання фінансового плану

- додано контроль на заповнення динамічних рядків назвою статті із Довідника з великої літери Інше;

- у Таблиці 1.2 закрито на редагування графи 8 - 13 та реалізовано автоматичне встановлення одиниці виміру у графі 9.

2.   Відкориговано перенесення даних із графи 4 рядка 5040 форми S3000310 у графу 8 форми:

MFD00101    Додаток 1 до Методики

Державна казначейська служба

Нова форма:

Відповідно до проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 12.11.2021 року, який передбачає внесення змін до наказу МФУ № 938 від 23.08.2012 р. «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», додано нову форму, початок дії - з 01.05.2022 р., період подання - щомісячно:

FDODNV05  (Проєкт наказу) Довідка про операції в національній валюті (наказ МФУ 938 дод. 22)

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

1.   Оновлено форму:

CR600002      Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

2.   Оновлено контролі у формах:

IR400002       Дані про показники діяльності зі страхування

FM2LX001      Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу

Державна податкова служба

Нові форми:

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 квітня 2022 року № 124 «Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні» додано нові форми, початок дії - з 01.04.2022 р., період подання - щомісячно:

J0103203      Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

J0132103      Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік

F0103203     Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

F0132103     Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік

F0132203     Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Зміни:

Оновлено електронний формат xsd:

J1309001       Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування