Версія: 11.275.208 (23.05.2022)

Зміни у функціоналі програми

Реєстр первинних документів

1. Додано новий функціонал Візування документів, призначений для внутрішнього погодження вхідних та вихідних документів відповідальними особами.

Візування доступне, якщо для документів налаштованих в розділі Налаштування підписів картки організації, вказано необхідняість підпису з типом Візування.

Візування документа здійснюється по виконанню команди Візувати документ у відкритому документі. Відповідальні особи можуть обрати результат візування документа: Завізувати документ або Відхилити візування та, у разі потреби, додати коментар. Операція візування підтверджується за допомогою електронного підпису відповідальної особи.

Якщо для документа налаштовано кілька підписів з типом Візування, візування виконується у визначеній для цих підписів послідовності.

Подальша обробка документа можлива лише після візування документа всіма визначеними відповідальними особами.

Інформація про візування документа відображається у блоці Протокол.

2. Реалізовано можливість візування первинних документів за посиланням.

Створення та відправка посилання на первинний документ для візування виконується у модулі Реєстр первинних документів.

У відкритому первинному документі за допомогою кнопки Відправити документ для візування, за умови встановленої типу підпису Візування в розділі Налаштування підписів в картці організації, є можливість відправити посилання для візування довільному співробітнику, не зазначеному у комплекті підписів Візування. Зверніть увагу, візування документа співробітниками, вказаними у комплекті підписів Візування, є обов’язковим.

За отриманим посиланням співробітнику доступна команда Візувати документ, за допомогою якої можна візувати документ або відхилити візування.

3. Реалізовано відбір документів, для яких налаштовано можливість візування, за допомогою статусів на панелі Фільтр:

- На візування - документи, що очікують візування (незавізовані документи або документи, завізовані не всіма визначеними відповідальними особами);

- Візування відхилено - візування відхилено хоча б однією з відповідальних осіб.

УкрАвтоДор

Зміни:

Додано нову графу Поточний рік в розшифровці Заборгованість на кінець періоду у формах:

UAD10801    Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10901    Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

Укроборонпром

Зміни:

1.  Додано можливість коригування значення рядка 9.2, у разі зміни доходу відповідного періоду минулого року. Автоматичне заповнення рядка 9.2 на підставі даних рядка 9.1 аналогічного звіту за відповідний звітний період минулого року перенесено з програми відкриття у програму створення:

UOP90701    Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2.   У графах 3 - 6 форми:

UOP00310    Звіт про виконання фінансового плану

- реалізовано заповнення рядків 7011, 7012, 7021, 7022 значеннями відповідних рядків 3311, 3061, 3341, 3141;

- додано інформативний контроль на рівність значення рядка 7013 сумі значень рядків 3312, 3313, 3062, 3063;

- додано інформативний контроль на рівність значення рядка 7023 сумі значень рядків 3142, 3343, 3142, 3143.

Міністерство оборони України

Зміни:

Оновлено контролі у формі:

MOU00310   Звіт про виконання фінансового плану

Звітність державних підприємств

Зміни:

На вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

S3000310     Звіт про виконання фінансового плану

- реалізовано можливість заповнення даними із форми UOP00310 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані з UOP00310;

- налаштовано експорт у форматі Excel за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Експорт в Excel.

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі:

CR500002    Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок

Державна податкова служба

Зміни:

1.   Реалізовано додаткові контролі у формах:

J0103203     Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

J0132103     Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік

F0103203     Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні

F0132103     Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік

F0132203     Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

2.   Оновлено електронний формат xsd. Встановлено необов'язкове заповнення граф Адреса, Номер державної реєстрації, Дата реєстрації контрольованої іноземної компанії:

J1610101     Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою - резидентом України часткою в іноземній юридичній особі

Зміни у довідниках

Згідно з Законом України № 1928-IX від 02.12.2021 року «Про Державний бюджет України на 2022 рік» із змінами, внесеними згідно із Законами:

- № 2099-IX від 23.02.2022 р.;

- № 2118-IX від 03.03.2022 р.;

- № 2120-IX від 15.03.2022 р.;

- № 2135-IX від 15.03.2022 р.;

- № 2218-IX від 21.04.2022 р.

оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).