Версія: 11.278.210 (21.06.2022)

Зміни у функціоналі програми
  1. Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ. Реалізовано автоматичне заповнення графи 6 Ознака доходу розділу І Додатка 4 (J0510407, F0510407). Графа Ознака доходу автоматично заповнюється значенням 157, якщо у Картці співробітника встановлено позначку Ознаки фізичної особи СПД.
  2. Реєстр первинних документів:
    • Реалізовано виведення у протокол документа ПІБ особи, яка виконала візування та вивід активного посилання на документ.
    • Реалізовано відправку посилання на документ контрагенту, якщо неможливо знайти або завантажити сертифікат шифрування отримувача. 
  3. Реалізовано підтримку КЕП від АТ «БАНК АЛЬЯНС» та КНЕДП "Казначейство"

 

 

КМДА

Нові форми:

1.  На виконання наказу Міністерства фінансів України № 654 від 09.12.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі» у пакеті KMDABK03 додано нові форми, початок дії - з 22.01.2022 р., період подання - ІІ Квартал:

KMFINR05    Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KMPFOZ05    Інформація про наявність і рух основних засобів

2.  Згідно з наказом Державної служби статистики України № 135 від 25.06.2021 р. «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» у пакеті KMDABK03 додано нову форму, початок дії - з 22.01.2022 р., період подання - ІІ Квартал:

KM301118    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

3.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 694 від 20.12.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» у пакеті KMDABK03 додано нову форму, початок дії - з 22.01.2022 р., період подання - ІІ Квартал:

KMD17025    Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

Зміни:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України № 654 від 09.12.2021 р. «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі» у пакеті KMDABK03 виконано зміни у формі:

KMFINB04     Форма №1-дс Баланс

2.   Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 694 від 20.12.2021 р. «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» виконано зміни у формах пакету KMDABK03:

KM2KD039    Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KD39    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KD39    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43KD39    Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43KM39    Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

KM43D141    Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM2KM039    Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

KM41KM39    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

KM42KM39    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

KM43M141    Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

KM44KD39    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM7KDZ39    Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7KDS39    Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7D1Z41    Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7D1S41    Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7KMZ39    Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7KMS39    Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KM7M1Z41    Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KM7M1S41    Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZV7Z39     Зведена форма Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZV7S39    Зведена форма Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ71S41    Зведена форма Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ71Z41     Зведена форма Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KMZ7MZ39    Зведена форма Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMZ7MS39    Зведена форма Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

KMD20022  Додаток 20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

Укроборонпром

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.04.2022 р., період подання - І - IV Квартали, Рік:

UOPD0101    Додаток 1

UOPD0201    Додаток 2

UOPD0301    Додаток 3

UOPD0401    Додаток 4

Зміни:

1.  Для форми:

UOP00310     Звіт про виконання фінансового плану

1)     реалізовано перевірку по рядках:

- 7000 графи 3 з сумою рядків 1510 та 1600 графи 3 форми «ф.1 Баланс» за відповідний період минулого року;

- 7050 графи 3 з сумою рядків 1510 та 1600 графи 4 форми «ф.1 Баланс» за відповідний період минулого року;

- 7050 графи 4 з сумою рядків 1510 та 1600 графи 4 форми «ф.1 Баланс» за звітний період;

- 2005 графи 4 з сумою рядків 4005, 4010 та 4090 графи 7 форми «ф.4 Звіт про власний капітал» за звітний період;

- 3154 графи 4 з рядком 9 графи 7 форми UOP90502 за звітний період.

2)     реалізовано автозаповнення рядків по графі 4:

- 7000 - сумою рядків 1510 та 1600 графи 3 форми «ф.1 Баланс» за звітний період;

- 7050 - сумою рядків 1510 та 1600 графи 4 форми «ф.1 Баланс» за звітний період;

- 1410 - 1440 з графи 3 форми UOP20211;

- 2111 - 2115, 2117, 2121 - 2123, 2132, 2133, 2200, 3154 з графи 7 форми UOP90502;

- 3405 - з рядка 1165 графи 3 форми «ф.1 Баланс» за звітний період.

3)     реалізовано контролі по працівникам та середній заробітній платі в полі Середньооблікова кількість штатних працівників, а також, у рядку 8000 граф 4 та 6 з формами «1ПВ Звіт з праці(місячна)» UOP31013 (рядок 1040) та «1ПВ Звіт з праці(квартальна)» UOP31118 (рядки 7030, 7040).

4)     замінено контроль значення рядка 2000 графи 4 на контроль значення рядка 2009 графи 4 на рівність значенню рядка 1420 графи 3 форми «ф.1 Баланс» за звітний період.

5)     внесено зміни до контролю на від’ємні значення рядків Розділу 1.3, додано обов’язковий контроль по рядку 1230 - «значення може бути від’ємним лише по рядках 1020, 1100, 1170, 1200, 1230, 1300 та 1310».

6)     підключено довідник Банки до полів розшифровки довгострокових та короткострокових зобов’язань розділу V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів та довідник Джерела капітальних інвестицій для УОП у таблиці IV. Джерела капітальних інвестицій.

7)     реалізовано контролі по графах 3 та 18 Розділу V з рядками 1510, 1600 форми «ф.1 Баланс».

8)     реалізовано можливість експорту в форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

2.  У формі:

UOP50015     Рух основних засобів

- реалізовано перенесення даних з форми UOP50006 на програмі створення по всім рядкам граф 3 та 4;

- реалізовано інформативний контроль з формою UOP50006 по всім рядкам граф 3 та 4 на рівність значенням відповідних рядків граф 14 та 15.

3.   Виправлено позиціювання тексту контролю по графі 4 для рядків 6010 - 6013 у формі:

UOP00110     Фінансовий план

      4.   У формі:

UOP00310     Звіт про виконання фінансового плану

- внесено зміни у контролі з формою UOP90502;

- змінено контроль по рядку 2200 графи 4 на контроль на рівність значенню рядка 42 графи 7 форми UOP90502 за звітний період за вирахуванням значення рядка 2 графи 5 форми UOP90502;

- змінено контроль по рядку 2113 графи 4 на контроль на рівність значенню рядка 2 графи 5 форми UOP90502 за звітний період;

- замінено контроль значення рядка 2000 графи 4 на контроль значення рядка 2009 графи 4 на рівність значенню рядка 1420 графи 3 форми «ф.1 Баланс» за звітний період;

- оновлено автоматичне заповнення рядка 2113.

Автомобільні дороги

Зміни:

1.   Додано розділ звітності Автомобільні дороги. У розділі доступні для створення наступні звіти:

UADFZV01     Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття

UADBNS01    Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADBMS01    Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

UADRNS01    Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADRMS01    Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

UADGNS01    Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

UADGMS01    Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)

UADKNS01    Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

UADKMS01    Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

UAD20101    Розшифровка форми №2 Звіт про фінансові результати

UAD20201    Розшифровка рядків 010, 2000, 2050 Ф №2

UAD10401    Розшифровка рядка 1165 ф.№1 Гроші та їх еквіваленти

UAD10501    Розшифровка ряд.1410 ф.№1 Додатковий капітал

UAD10601    Розшифровка ряд. 1660 Ф № 1 Поточне забезпечення

UAD10101    Розшифровка ряд. 1125 Ф № 1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10201    Розшифровка ряд. 1130 Ф № 1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення

UAD10301    Розшифровка ряд. 1155 Ф № 1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення

UADRSB01    Розшифровка резерву сумнівних боргів

UAD10801    Розшифровка рядка 1615 Ф №1 Баланс. Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10901    Розшифровка рядка 1635 Ф №1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

UAD11001    Розшифровка ряд. 1000 Ф № 1 Нематеріальні активи

UAD11101    Розшифровка ряд. 1010 Ф № 1 Основні засоби

UAD11201    Розшифровка Ф № 1 Фінансові інвестиції

UAD11301    Розшифровка Ф № 1 Забезпечення і резерви

UAD11401    Розшифрування ряд.1170 Ф №1 Витрати майбутніх періодів

UAD11501    Розшифрування ряд. 1190 Ф №1 Інші оборотні активи

UAD11601    Розшифровка ряд. 1515 Ф №1 Інші довгострокові зобов'язання

UAD11701    Розшифровка ряд. 1600 Ф №1 Короткострокові кредити банків

UAD11801    Розшифрування ряд.1200 Ф №1 Необоротні активи, утримувані для продажу та списання

UADDPD01    Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів

UADPFZ01     Інформація щодо переоцінки основних засобів в фінансовій звітності

UADTMS01    Рекласифікація статей балансу відповідно до вимог МСФЗ

UADVMS01    Внутрішньогрупові розрахунки

AVZVFP01     Звіт про виконання фінансового плану

AVFP0010     Фінансовий план

2.   У формі:

AVZVFP01     Звіт про виконання фінансового плану

- внесено зміни до контролів і розрахунків по розділу VI. Кредитна політика;

- реалізовано контроль на рівність значень відповідних рядків по графі 4 для звітів за періоди IV Квартал та Рік.

НААН

Зміни:

Реалізовано можливість вводити 2 символи у полі для введення року:

NOIKOB01    Картопля та овоче-баштанні

NOIKOK01    Кормові культури

NOIPOS01    Всього посів

NOIPOZ01     Посів озимих

NOIPYZ01     Посів ярих зернових

NOITEH01     Посів ярих технічних культур

Міністерство соціальної політики України

Зміни:

Доопрацьовано експорт у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки:

P4_1KD48     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD48     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD48     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD48     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Міністерство оборони України

Нова форма:

У пакеті MOUFP001 додано нову форму, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - Рік:

MOUSDO01   Супровідні документи

Зміни:

1.  Відкориговано автоматичне заповнення та перевірка з новими версіями бланків MOU00110 та MOU00310, починаючі зі звіту за І Квартал 2022 р.:

MOU04004    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   У формі:

MOU00310    Звіт про виконання фінансового плану

- внесено зміни до контролю на від’ємні значення рядків Розділу 1.3, додано обов’язковий контроль по рядку 1230 - «значення може бути від’ємним лише по рядках 1020, 1100, 1170, 1200, 1230, 1300 та 1310»;

- реалізовано можливість експорту в форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

3.   Реалізовано перенесення даних та контролі з новою версією форми MOU00310, починаючи з І Кварталу 2022 р.:

MOU10307    Звіт до інвестиційного плану ДП

MOU30101    Додаток 1

MOU30201    Додаток 2

MOU30401    Додаток 4

MOU40001    Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства

4.  Реалізовано контроль дати затвердження (погодження) фінансового плану у графі 5 для періодів І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік. Дата затвердження не повинна перевищувати останній день звітного періоду:

MOU04004    Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

5.   Скасовано контролі по графі 3 зі звітом MOU00309 та графі 4 зі звітом MOU00109 в рядках, що деталізують «Інші»:

MOU01110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

6.   У формі:

MOU00310    Звіт про виконання фінансового плану

- внесено зміни до контролів і розрахунків по розділу VI. Кредитна політика;

- замінено контроль значення рядка 2000 графи 4 на контроль значення рядка 2009 графи 4 на рівність значенню рядка 1420 графи 3 форми «ф.1 Баланс» за звітний період.

Державна казначейська служба

Зміни:

1.   Оновлено функцію експорту у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки. Закриті на редагування деякі рядки по КЕКВ 2113:

F4_4KD48     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F4_2MD25    Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_1MM25    Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MM25    Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_1MD25    Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_4MD25    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

2.   Відкориговано експорт у форматі Excel значень рядка 2490:

FINR0012     Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOPD0101 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з UOPD0101 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

SD300101     Додаток 1

2.   Реалізовано можливість перенесення даних із форми UOPD0301 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з UOPD0301 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

SD300303     Додаток 3

3.   У формі:

SD300401     Додаток 4

- внесено зміни у заповнення граф 4 та 6 даними форм SM100205 та S3000310, починаючи з І Кварталу 2022 р.;

- внесено зміни у заповнення графи 5 даними нової версії форми S3000310, починаючи з 01.01.2022 року;

- реалізовано можливість перенесення даних із форми UOPD0401 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Дані з UOPD0401 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа.

4.   Реалізовано можливість перенесення даних із відповідних звітних періодів (І - IV Квартали та Рік) на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

S3000310     Звіт про виконання фінансового плану

- із форми MOU00310 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані з MOU00310;

- із форми AVZVFP01 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки - Перенести дані з AVZVFP01.

5.   В інформаційних контролях замінено форму SD300201 на SD300202 для періодів І - IV Квартали та Рік у обов’язкових формах пакета:

PROZVI01     Ярлик до пакета звітності державних підприємств

6.   Додано додаткову умову до контролю «Додайте аудиторський висновок в форму PROZVI01». Для Органів Управління контроль не виконується:

SM100805     Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

7.   У формі: S3000310     Звіт про виконання фінансового плану:

- внесено зміни до контролю на від’ємні значення рядків Розділу 1.3, додано обов’язковий контроль по рядку 1230 - «значення може бути від’ємним лише по рядках 1020, 1100, 1170, 1200, 1230, 1300 та 1310»;

- внесено зміни до контролів і розрахунків по розділу VI. Кредитна політика.

 

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.04.2022 р., період подання - І - IV Квартали, Рік:

SD300202   Додаток 2

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

     1. Оновлено контролі:

CR200002      Дані про фінансову діяльність кредитної спілки

CR300002      Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки

CR600002      Дані про кредитну діяльність кредитної спілки

IR101001       Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR120001       Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна

IR400002       Дані про показники діяльності зі страхування

IR750001       Дані про активи для представлення страхових резервів

IR780002       Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

IR740002       Дані про частку перестраховиків у страхових резервах

 

2.   Реалізовано можливість імпорту у форматі Excel за допомогою додаткової програми обробки на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

IR400002       Дані про показники діяльності зі страхування

IR101001       Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

IR110001       Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів

IR780002       Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

 

Державна податкова служба

Зміни:

Додано обов’язкові контролі згідно з оновленим електронним форматом xsd:

J1318202      Звіт про використання марок акцизного податку

F1318202     Звіт про використання марок акцизного податку

Збільшено кількість символів доступних для введення у графі 9:

J3001002      Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

F3001002     Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Зміни у довідниках

1.  У розділі Довідники - Загальні довідники - НБУ відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ, оновлено довідник Показники форми FM2JX.

2.   Оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

3. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.06.2022 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

- Довідник № 108/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник № 108/2 інших податкових пільг.