Версія: 11.283.215 (23.08.2022)

Зміни у функціоналі програми

Для зручності користувачів та швидкого пошуку статусу і типу документа у фільтрі розділу "Реєстр первинних документів"  реалізовано поле пошуку.

Автомобільні Дороги

Зміни:

1.   Додано нову умову у контролі з фінансовими формами звітності:

AVZVFP01     Звіт про виконання фінансового плану

  • якщо заповнено поле Стандарти звітності П(с)БОУ, виконується перевірка з формами UADВNS01, UADRNS01, UADGNS01, UADKNS01;
  • якщо заповнено поле Стандарти звітності МСФЗ, виконується перевірка з формами UADВMS01, UADRMS01, UADGMS01, UADKMS01.

2.   Додано нові контролі в формах:

UADRSB01     Розшифровка резерву сумнівних боргів

UADPFZ01      Інформація щодо переоцінки основних засобів в фінансовій звітності

UAD10101      Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10201      Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення

UAD10301      Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення

UAD10501      Розшифровка ряд. 1410 Ф.1 Додатковий капітал

UAD10601      Розшифровка ряд. 1660 Ф.1 Поточне забезпечення

UAD10801      Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

UAD10901      Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

UAD11401      Розшифровка ряд. 1170 Ф.1 Витрати майбутніх періодів

UAD11501      Розшифровка ряд. 1190 Ф.1 Інші оборотні активи

UAD11601      Розшифровка ряд. 1515 Ф.1 Інші довгострокові зобов'язання

UAD11701      Розшифровка ряд. 1600 Ф.1 Короткострокові кредити банків

Міністерство енергетики України

Зміни:

Реалізовано контроль на рівність значення рядка 210 графи 17 форми EV000303 значенню рядка 190 графи 17 форми EV000403:

EV000303           Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду

EV000403           Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом

УкрОборонПром

Зміни:

Внесені зміни у контролі по рядках (8011 – 8015) графи 6 для ІІ, ІІІ, ІV Кварталів:

UOP00310           Звіт про виконання фінансового плану

Міністерство оборони України

Зміни:

Доповнено та деталізовано текст контролів. Додано числові значення сум та різниці та додатково текстовий запис формату Різниця = (числове значення).

MOU00310          Звіт про виконання фінансового плану

MOU00110          ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

MOU01110          ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110          ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110          ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU45110          ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

MOU67110          ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Додано обов’язковий контроль на заповнення значення тільки у графі 4 або тільки у графі 5:

SD300303     Додаток 3

2.   Відкориговано відображення підписантів звітів у відповідних полях як «Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ» згідно з наказом Міністерства Юстиції України №2463/5 від 07.08.2019 р.:

PROZVI01     Ярлик до пакету звітності державних підприємств

SI300107      Інвестиційний план

SI300307      Звіт до інвестиційного плану

SD300202     Додаток 2

SD300101     Додаток 1

SD300303     Додаток 3

SD300401     Додаток 4

ФСС України

Зміни:

Оновлено контролі:

C1100101       Заява-розрахунок

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі:

FM2KX001          Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб

IR101001            Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

1.   Збільшено до 500 кількість символів для введення у полі Посада:

J0510507      Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510507       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

2.   Оновлено контролі:

 J0510607      Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 F0510607      Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Державна податкова служба

Зміни:

1.   Оновлено контролі:

J1201013      Податкова накладна

J1201213      Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

F1201013     Податкова накладна

F1201213     Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

2.   Налаштовано імпорт полів із нульовими значеннями:

J1318202       Звіт про використання марок акцизного податку

F1318202       Звіт про використання марок акцизного податку

3.   Оновлено статистичні форми діючої версії для перенесення даних за допомогою програми користувача на вкладці Наступні діїВиконати  додаткову програму обробки Дані з :

J0900108      Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

J0900207      Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

J0900904      Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

J0901005      Форма №4 Звіт про власний капітал

Нові форми:

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2022 р. № 835 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413» додано нові форми, початок дії – з 01.08.2022 р., період подання – у разі потреби:

J3001003      Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

F3001003     Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

Зміни у довідниках

1.   У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ оновлено довідник Санкції (F085) відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ 29.07.2022 р.

2.   Оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

3.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2022 року № 235 "Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету" оновлено довідник Бюджетний класифікатор.