Версія: 11.286.16 (10.10.2022)

Зміни у функціоналі програми

Посилання на документ.
Реалізовано відображення інформації про візування документа та користувача який виконав візування.

КМДА

Зміни:

Додано обов’язкові контролі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р., та Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 476 від 11.04.2013 р.:

у формах пакета KMDAGM01:

KMM04009     Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

у формах пакета KMDAGV02:

KM104009      Ф4. Звіт про власний капітал

KM105008      Ф5. Примітки до річної звітності

Автомобільні Дороги

1.   У формах:

AVFP0010     Фінансовий план

AVZVFP01     Звіт про виконання фінансового плану

- скасовано контроль на заборону вносити від'ємні значення по рядку 1230;

- змінено контроль по рядку 1200. Значення рядка 1200 повинно дорівнювати різниці значень рядка 1201 та рядка 1202 граф 3 - 6.

2.   Додано обов’язкові контролі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р., та Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 476 від 11.04.2013 р.:

UADGMS01    Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)

UADKMS01    Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

UADGNS01    Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

UADKNS01    Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

Укроборонпром

Зміни:

1.   У формі:

UOP00110     Фінансовий план

- скасовано контроль на заборону вносити від'ємні значення по рядку 1230;

- змінено контроль по рядку 1200. Значення рядка 1200 повинно дорівнювати різниці значень рядка 1201 та рядка 1202 граф 3 - 6.

2.   Оновлено шаблон для експорту в Еxcel. Внесено правки до зовнішнього вигляду експортованих форм:

UOP10112     Ф1. Баланс

UOP20211     Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

3.   У формі:

UOP00310     Звіт про виконання фінансового плану

- додано періоди дії форми І Півріччя та 9 Місяців;

- реалізовано перенесення даних в аналогічні комірки по всіх рядках на програмі створення у періоді І Півріччя:

· з графи 3 звіту UOP00310 за ІІ Квартал поточного року до графи 3 звіту UOP00310 за І Півріччя поточного року;

· з графи 4 звіту UOP00310 за ІІ Квартал поточного року до графи 4 та графи 6 звіту UOP00310 за І Півріччя поточного року;

· суми граф 7 і 8 UOP00110 за минулий рік до графи 5 звіту UOP00310 за період І Півріччя поточного року;

- реалізовано перенесення даних в аналогічні комірки по всіх рядках на програмі створення у періоді 9 Місяців:

· з графи 3 звіту UOP00310 за ІІІ Квартал поточного року до графи 3 звіту UOP00310 за 9 Місяців поточного року;

· з графи 4 звіту UOP00310 за ІІІ Квартал поточного року до графи 4 та графи 6 звіту UOP00310 за 9 Місяців поточного року;

· суми граф 7, 8 і 9 UOP00110 за минулий рік до графи 5 UOP00310 за період 9 Місяців поточного року.

4.   Додано обов’язкові контролі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р., та Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 476 від 11.04.2013 р.:

UOP30308     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

UOP40406     Ф4. Звіт про власний капітал

UOP50006     Ф5. Примітки до річної звітності

5.   Додано нові періоди створення: ІІ - IV Квартали та реалізовано заповнення форми в нових періодах:

UOP31013     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Скасовано контроль на заборону вносити від'ємні значення по рядку 1230:

MOU01110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. І. Інформація до фінансового плану

2.   Змінено контроль по рядку 1200. Значення рядка 1200 повинно дорівнювати різниці значень рядка 1201 та рядка 1202 граф 3 - 6:

MOU00310    Звіт про виконання фінансового плану

MOU01110    ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. І. Інформація до фінансового плану

3.   Додано обов’язкові контролі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р., та Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 476 від 11.04.2013 р.:

MOU30308    Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

MOU40406    Ф4. Звіт про власний капітал

MOU50006    Ф5. Примітки до річної звітності

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Змінено контроль по рядку 1200. Значення рядка 1200 повинно дорівнювати різниці значень рядка 1201 та рядка 1202 граф 3 - 6:

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. І. Інформація до фінансового плану

S3000310     Звіт про виконання фінансового плану

2.   Додано обов’язкові контролі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 433 від 28.03.2013 р., та Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 476 від 11.04.2013 р.:

SS100310     Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104009     Ф4. Звіт про власний капітал

3.   Скасовано контроль на заборону вносити від'ємні значення по рядку 1230:

S3010110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. І. Інформація до фінансового плану

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі:

FR000001       Дані фінансової звітності

FM2KX001      Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб

FM2JX003      Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів

LR900002       Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії

Державна податкова служба

Зміни:

1.   Реалізовано можливість швидкого виділення кількох рядків довідника Співробітники при множинному заповненні графи 6 Реєстраційний номер облікової картки платника податків у формах:

J3001003       Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

F3001003       Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту

2.   Реалізовано інформативний контроль на унікальність значення, вказаного у полі Код операції:

J0295609       Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

F0295609       Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3.   Відкориговано алгоритм розрахунку значення графи 21. Автоматичний розрахунок значення графи 21 виконується лише за умови, якщо графа Розділ містить значення «Б»:

J0295109       Дод.1 Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених п.п. 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 ПКУ)

F0295109       Дод.1 Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених п.п. 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 ПКУ)

Зміни у довідниках

Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» № 1928-IX у редакції від 14.09.2022 р. оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).