Версія: 11.288.217 (26.10.2022)

СОТА Lite. Новий розділ картки підприємства

Для СОТА Lite в Картці підприємства додано новий розділ - ФСС України

Розділ містить такі поля:

  • Реєстр. № в Фонді;
  • Районне відділення ;
  • Рахунок;
  • Назва банку.

За необхідності зайдіть в картку підприємства та заповніть новий розділ, адже внесені дані з розділу "ФСС України" використовуються для формування звітів C1100101 "Заява-розрахунок" та C1100201 "Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам".

СОТА Lite. ФСС України

В СОТА Lite додано такі звіти ФСС України:
 C1100101 "Заява-розрахунок";
 C1100201 "Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам".

Автомобільні Дороги

Зміни:

1.   У формі:

AVFP0010      Фінансовий план

- обов’язковий контроль на від’ємне значення по рядках 1018, 1019, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1440 графи 3 розділу І. Інформація до фінансового плану змінено на інформативний;

- реалізовано можливість перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки для форми AVFP0010:

· у графу 4 з графи 6 форми AVFP0010 за попередній рік;

· у графу 3 з графи 4 форми AVZVFP01 за попередній рік.

2.   У формі:

AVZVFP01      Звіт про виконання фінансового плану

- обов’язковий контроль на від’ємне значення по рядках 1018, 1019, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1440, граф 3 - 5 розділу І. Інформація до звіту про виконання фінансового плану змінено на інформативний;

- оновлено умови контролів значення рядка 3310 граф 3 та 4 зі значеннями рядка 3305 граф 3 та 4 форми UADGNS01 або форми UADGMS01, відповідно до заповненого поля Стандарти звітності П(с)БОУ або Стандарти звітності МСФЗ у формі AVZVFP01.

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано додаткові умови для контролю від’ємного значення графи 5. Контроль інформативний, якщо заповнено графу Стандарти звітності МСФЗ. Якщо графу Стандарти звітності МСФЗ не заповнено - контроль обов'язковий:

S3000310      Звіт про виконання фінансового плану

2.   Реалізовано додаткові умови для контролю від’ємного значення у графах 8, 9, 10. Контроль інформативний, якщо заповнено графу Стандарти звітності МСФЗ. Якщо графу Стандарти звітності МСФЗ не заповнено - контроль обов'язковий:

S3010110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. І. Інформація до фінансового плану

3.   Обов’язковий контроль по рядку 4300 граф 3 - 10 змінено на інформативний:

SS104009      Ф4. Звіт про власний капітал

Державна служба статистики

Зміни:

Оновлено контролі:

S0500911       9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено електронні формати xsd:

FM2JX003       Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів