Версія: 11.290.219 (07.12.2022)

Заявки на сертифікат

Додано можливість відновлення сертифікатів, термін дії яких скінчився після 24 лютого 2022 року (включно).

У Майстрі формування заявок на продовження сертифікату тепер відображається додаткового перелік сертифікатів поточного підприємства, термін дії яких збіг після 24.02.2022 р. Поля вікна заповнюються автоматично та недоступні для редагування. Поле Початок дії заповнюється поточною датою. У полі Закінчення дії встановлюється дата закінчення дії відновленого сертифіката, максимальна дата може становити 3 роки від початку дії сертифіката, що відновлюється, але термін дії відновленого сертифіката не може перевищувати 1 рік.

Термін дії сертифікатів продовжується автоматично у разі наявності оплати за послугу.

КМДА

Нові форми:

Додано нові форми у пакет KMDABR03, період подання - Рік:

KMR44D40    Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

KM301117     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Зміни:

1.   Оновлено контролі у формах пакета KMDAGM01:

KMDAGM01    Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KM110014      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

KMM30308     Звіт про виконання фінансового плану підприємства

KMM04009     Ф4. Звіт суб'єкта малого підприємництва про власний капітал

KMM05208     Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб'єкта малого підприємництва)

2.   Оновлено контролі у формах пакета KMDAGV02:

KMDAGV02     Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

KM100114      Ф1. Баланс

KM104009      Ф4. Звіт про власний капітал

KM105208      Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів

KM105008      Ф5. Примітки до річної звітності

3.   Оновлено контролі у формах пакета KMDABR03.

Автомобільні Дороги

Зміни:

1.   Обов’язковий контроль на від’ємне значення по рядках 1018_5, 1019_5, 1019/1_5, 1019/2_5, 1019/3_5, 1019/4_5, 1019/5_5, 1440_5_5 графи 5 розділу І. Інформація до фінансового плану змінено на інформативний:

AVFP0010      Фінансовий план

2.   Реалізовано перенесення даних до графи 3 за допомогою додаткової програми обробки у періодах І - ІV Квартал та Рік із графи 4 звіту AVZVFP01 за аналогічний період попереднього року:

AVZVFP01      Звіт про виконання фінансового плану

3.   Реалізовано перенесення даних із попередніх періодів на програмі створення:

UADBNS01      Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

UADRNS01     Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

UADGNS01     Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

UADKNS01      Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

4.   Реалізовано перенесення даних із попередніх періодів на програмі створення та перевірку звітів за розрахунками з UADBNS01, UADRNS01, UADGNS01, UADKNS01 та UADTMS01 для неконсолідованого звіту, незалежно від наявності форми S0100114 з відміткою в полі за міжнародними стандартами фінансової звітності:

UADBMS01     Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

UADRMS01     Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ)

UADGMS01     Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ)

UADKMS01     Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ)

5.   Внесено зміни у розрахунок рядків Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами та Інша поточна дебіторська заборгованість граф 3 та 4 у додатковій програмі обробки Конвертувати зі звітності за МСФЗ:

UADBNS01     Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

Укроборонпром

Зміни:

У формі:

UOP00310     Звіт про виконання фінансового плану

- додано контролі та перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки по рядках графи 3 з відповідних рядків графи 4 форми UOP00310, створеної у аналогічних періодах попереднього року, перенесення та контролі реалізовані, починаючи із звітних періодів 2023 року;

- додано контролі по рядках 8011 - 8015 графи 3 з аналогічними періодами попереднього року, починаючи із звітних періодів 2023 року.

Міністерство соціальної політики України

Нові форми:

На виконання наказів Міністерства фінансів України:

- № 191 від 05.07.2022 року «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»;

- № 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»

додано нові форми, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - Рік:

P2KD49         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

P43KD149     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

P4_1KD49     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

P4_2KD49     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

P4_3KD49     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

P4_4KD49     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

P7KDS49       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ49       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KD1S49     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

P7KD1Z49     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

PKD10030     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

PKD20030     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

PKD12030     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

PKD13030     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

PKD14030     Додаток 14 Довідка про депозитні операції

PKD15030     Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

PKD16030     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

PKD17030     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

PKD09030     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

PKD18S30     Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD19S30     Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PKD18Z30     Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PKD19Z30     Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

PINB0013      Форма №1-дс Баланс

PING0013      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

PINP0013      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

PINR0013      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

PINV0013      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

Міністерство оборони України

Зміни:

1.   Реалізовано контроль на обов’язкове заповнення найменування показника:

MOU01110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

MOU02110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

MOU30110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

MOU67110     ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво

MOU00310     Звіт про виконання фінансового плану

2.   У формі:

MOU00310     Звіт про виконання фінансового плану

- змінено умови контролю по рядку 1050 - контроль виконується лише по графах 3 - 5 з причини коригування на зменшення загальної суми рядка 1050 за рахунок статті, що не входить до складу рядка 1050/1;

- додано контролі та перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки по рядках графи 3 з відповідних рядків графи 4 форми MOU00310, створеної у аналогічних періодах попереднього року, перенесення та контролі реалізовані, починаючи із звітних періодів 2023 року;

- додано контролі по рядках 8011 - 8015 графи 3 з аналогічними періодами попереднього року, починаючи із звітних періодів 2023 року.

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Внесено зміни у налаштування консолідації форм:

SI000307      Звіт до інвестиційного плану ДП

SI300107      Інвестиційний план ДП (річний)

2.   У формі:

S3000310      Звіт про виконання фінансового плану

- реалізовано контролі та перенесення даних по рядках графи 3 з відповідних рядків графи 4 форми S3000310, створеної у аналогічних періодах попереднього року, перенесення даних здійснюється за допомогою додаткової програми обробки, починаючи із звітних періодів 2023 року;

- додано контролі по рядках 8011 - 8015 графи 3 з аналогічними періодами попереднього року, починаючи із звітних періодів 2023 року.

3.   У формі:

SD300303      Додаток 3

- внесено зміни до контролю значень граф 4 та 5, графи не можуть бути заповнені одночасно;

- внесено зміни у зовнішній вигляд бланка, змінено назви граф 7 і 13.

Облікові документи

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства економіки України від 26.10.2022 р. № 4179 «Про затвердження примірної форми трудового договору з нефіксованим робочим часом» додано нову форму, початок дії - з 31.10.2022 р., період подання - щомісячно, без можливості подання у електронному вигляді:

PD013007     Примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом

2.   Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - у разі потреби, без можливості подання у електронному вигляді:

KD000802     Штатний розпис

Державна податкова служба

Нові форми:

Додано нові форми:

J1419001      Повідомлення про недоліки

F1419001      Повідомлення про недоліки

Форми доступні у розділі Реєстр звітів та надходять від ДПС у відповідь на заявку-розрахунок:

- «Додаткова попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку» (J1314403, F1314403);

- «Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку» (J1314303, F1314303);

- «Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв. Форма А» (J1318001, F1318001);

- «Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Форма Т» (J1318101, F1318101).