Версія: 11.291.220 (18.12.2022)

Експорт та імпорт даних

Реалізовано експорт 7-х форм в форматі ДКСУ, за період 2022 рік:

F7KDZ49         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS49         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KD1Z49       Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1S49       Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMZ49         Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS49         Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1Z49      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1S49      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

КМДА

Нові форми:

На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - I - III Квартал, Рік:

у пакеті KMDAGM01:

KMM31014    1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

у пакеті KMDAGV02:

KM301014     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Автомобільні Дороги

Нові форми:

1.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

UAD31014     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

2.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щоквартально:

UAD31119      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

3.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

UAD22103     3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

Зміни:

1.   У формі:

UADVMS01     Внутрішньогрупові розрахунки

- реалізовано контролі значень по рядках:

· 1145 графи 5 та графи 7 із значенням рядка 1145 графи 3 та графи 4 форми UADBNS01;

· 1645 графи 6 та графи 8 із значенням рядка 1645 графи 3 графи 4 форми UADBNS01;

- додано контроль на коректне заповнення графи ЄДРПОУ;

- закриті для введення даних за допомогою клавіатури поля Найменування та ЄДРПОУ.

2.   Внесено зміни до розрахунку трансформації з формою «Ф.1 Баланс (за МСФЗ)» UADBMS01 для рядків 1090, 1200 граф 3 та 4:

UADBNS01     Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

3.   Внесено зміни до розрахунку трансформації з формою «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)» UADBNS01 для рядків 1090, 1200 граф 3 та 4:

UADBMS01     Ф.1 Баланс (за МСФЗ)

4.   Змінено текст рядка 10 в графі 4 на Необоротні активи, утримувані для списання (ряд.1200). Внесено зміни у зовнішній вигляд в шаблонів Еxcel:

UADTMS01     Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

Укроборонпром

Нові форми:

1.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно, І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік:

UOP31014     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

2.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

UOP22103     3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

3.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щоквартально:

UOP31119      1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

1.   Реалізовано контроль на обов’язкове заповнення рядка 17.19, залежно від значення рядка 1020 форми «1ПВ Звіт з праці (місячна)» UOP31014 та рядка 1630 графи 4 форми «Ф1. Баланс» UOP10112, починаючи з І Кварталу 2023 року:

UOP90701       Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2.   У формі:

UOP00310      Звіт про виконання фінансового плану

- реалізовано контроль по працівникам та середній заробітній платі в полі Середньооблікова кількість штатних працівників;

- додано контроль по рядку 8000 граф 4 та 6 з відповідними значеннями форм «1ПВ Звіт з праці (місячна)» UOP31014 (рядок 1040) та «1ПВ Звіт з праці (квартальна)» UOP31119 (рядки 7030, 7040).

3.   Реалізовано контролі та заповнення граф 4 і 7 з форми UOP31014 та графи 10 з форми UOP22103, починаючи з І Кварталу 2023 року:

UOP03006     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

4.   Реалізовано перенесення даних по рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 із форми «1ПВ Звіт з праці (місячна)» UOP31014, починаючи з І Кварталу 2023 року:

UOP90701     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

НААН

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - Рік:

U2UKD49       (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

U41UKD49     (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42UKD49     (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

U43UKD49     (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U44UKD49     (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

U41VAL49      (НААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U42VAL49      (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

U7UKDS49     (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ49     (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U3_110          (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

N2000218     Додаток Б форма 4 - наука

FZNDR030     Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково - дослідних роботах

Міністерство соціальної політики України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - Рік:

PINP0013    Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство оборони України

Нові форми:

1.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно, І Квартал, Півріччя, 9 Місяців, Рік:

MOU31014     1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

2.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

MOU22103     3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

3.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щоквартально:

MOU31119     1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Зміни:

1.   Реалізовано перенесення даних по рядках 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 із форми «1ПВ Звіт з праці (місячна)» MOU31014, починаючи з І Кварталу 2023 року:

MOU90702     Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства

2.   Реалізовано заповнення та контролі граф 4 і 7 з форми MOU31014 та графи 10 з форми MOU22103, починаючи з І Кварталу 2023 року:

MOU03005     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

3.   Реалізовано контроль значення рядка 2 графи 3 на рівність значенню рядка 2010 форми «3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці» MOU22103, починаючи з І Кварталу 2023 року:

MOU05203     Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість

Міністерство культури та інформаційної політики України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - Рік:

K2KD49         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

K43KD149     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

K4_1KD49     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

K4_2KD49     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

K4_3KD49     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

K4_4KD49     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

K7KDS49       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KDZ49       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7KD1S49     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KD1Z49     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

KKD10030     Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

KKD11030     Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

KKD12030     Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

KKD13030     Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

KKD14030      Додаток 14 Довідка про депозитні операції

KKD15030     Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

KKD16030     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

KKD17030     Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет

KKD09030     Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

KKD18S30     Додаток 18 (спец. фонд). Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD19S30     Додаток 19 (спец. ф.). Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KKD18Z30     Додаток 18 (заг. фонд). Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

KKD19Z30     Додаток 19 (заг. ф.). Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

KKD20030     Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

KINB0013      Форма №1-дс Баланс

KING0013      Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів

KINP0013      Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності

KINR0013      Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

KINV0013      Форма №4-дс Звіт про власний капітал

Міністерство енергетики України

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

EV220105       3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

Звітність державних підприємств

Нові форми:

1.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І - IІІ Квартали, Рік:

SS301014      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

2.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 23.06.2022 року № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І - IІІ Квартали, Рік:

SS220103      3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

3.   На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І - IV Квартали:

SS301119       1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

4.   На виконання наказу Міністерства економіки України від 01.09.2022 р. № 2897 «Про затвердження форм та Порядку подання і затвердження стратегічного плану розвитку, звіту про виконання стратегічного плану розвитку та інформації про затвердження стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання державного сектору економіки та їх виконання» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - Рік:

S4000110       Стратегічний план розвитку

Зміни:

1.   Реалізовано контролі та заповнення граф 4 і 7 з форми «1ПВ Звіт з праці (місячна)» S0301014 та графи 10 з форми «3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці» SS220103, починаючи з І Кварталу 2023 року:

SM100307     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

2.   У формі:

PROZVI01      Ярлик до пакету звітності державних підприємств

- реалізовано контроль на обов’язкову наявність форм SS301119 та SS220103 у пакеті, починаючи з І Кварталу 2023 року;

- додано нове поле Звіт про виконання стратегічного плану розвитку з можливістю додавання вкладення у форматі PDF, додавання вкладення обов’язкове для звітного періоду Рік.

3.   Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ органів управління для виключення контролів і розрахунків у формах:

S3000310      Звіт про виконання фінансового плану

S3000110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

S3010110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану

S3020110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом

S3030110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

S3045110      ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

SD300101      Додаток 1

SM100505     Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603     Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703     Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SS110013      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS100114      Ф1. Баланс

SS100214      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104009      Ф4. Звіт про власний капітал

SS105008      Ф5. Примітки до річної звітності

УкрБуд

Нова форма:

На виконання наказу Державної служби статистики України від 12.05.2022 року № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт із праці" та № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

UB301014       1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

Державна казначейська служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - Рік:

F2KD49          Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV49        Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KD149      Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KD49      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD49      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD49      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD49      Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

F7KD1S49      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KD1Z49      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB49        Зведена форма Ф №7д. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS49        Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ49        Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKD09030      Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FKD10030      Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FKD11030      Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FKD12030      Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FKD13030      Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

FKD14030      Додаток 14 Довідка про депозитні операції

FKD15030      Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FKD16030      Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FKD17030      Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет

FKD18S30      Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD18Z30      Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FKD19S30      Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

FKD19Z30      Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними

FKD20030      Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD21030      Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

FV43D149      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FV71DS49      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ49      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR2D049      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FVR41D49      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42D49      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43D49      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FVR7DS49      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FVR7DZ49      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2D049      Зведена Ф №2д. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZV43149      Зведена Ф №4-3д.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZV71S49      Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZV71Z49      Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZVR4149      Зведена Ф №4-1д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVR4249      Зведена Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVR4349      Зведена Ф №4-3д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZVR7S49      Зведена Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZVR7Z49      Зведена Ф №7д (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FDOV2011     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FDOV4111     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FDOV4211     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FDOV4411     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FDV04311      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FDV43111      (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FDV70S11      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDV70Z11      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FDV71S11      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FDV71Z11      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FZKSPZ26      Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

FZKZAG26      Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

F3_1904        Ф №3-19 (річна). Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і установ

FINB0013      Форма №1-дс Баланс

FING0013      Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів

FINV0013      Форма №4-дс. Звіт про власний капітал

FINP0013      Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

FINR0013      Форма №2-дс. Звіт про фінансові результати

FINS0013      Форма №6-дс. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

F2KM49         Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43KM149     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1KM49     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KM49     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KM49     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7KM1S49     Ф №7м.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z49     Ф №7м.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KMB49       Зведена форма Ф №7м. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS49       Ф №7м (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ49       Ф №7м (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FKM16030     Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FVR2M049     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FV43M149     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FVR41M49     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FVR42M49     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FVR43M49     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71MS49      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7MS49     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FV71MZ49      Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

FVR7MZ49     Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZV2M049       Зведена Ф №2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FZM43149      Зведена Ф №4-3м.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FZVM4149      Зведена Ф №4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FZVM4249      Зведена Ф №4-2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FZVM4349      Зведена Ф №4-3м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZM71S49       Зведена Ф №7м.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7S49      Зведена Ф №7м (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FZM71Z49      Зведена Ф №7м.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами

FZMR7Z49      Зведена Ф №7м (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FMDV2011     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

FMDV4111     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FMDV4211     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FMDV4320     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

FMDV4321     (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

FMDV7S20     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7S21     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

FMDV7Z20     (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

FMDV7Z21      (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

Державна служба статистики

Нові форми:

1.   Додано нові форми, період подання - Рік:

S1600316      2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S1901114      № 11-мтп (річна). Звіт про постачання та використання енергії.

S1904416      № 4-мтп (річна). Звіт про використання та запаси палива

S2600317      1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S0401004      2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S2702013      9-сг (річна). Звіт про використання добрив і пестицидів

S2702117      50-сг (річна). Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S2703115      6-сільрада (річна). Звіт про об'єкти погосподарського обліку

S2702215      № 2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

S2702316       24 (річна). Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S2700415      4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

S2702516      21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2701715      1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів

S2702915      29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

S1500116      3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S0210115      1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S0702102      № 1-зез (буд) (річна). Розширений звіт про експорт - імпорт послуг з будівництва

S1101016      № 3-лг(річна). Звіт про відтворення та захист лісів

S1100114      № 1-екологічні витрати (річна). Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища

S1100213      2-тп (мисливство) (річна). Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин

2.   Додано нові форми, період подання - щоквартально:

S0703005      2К-Б (квартальна). Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S2703605      2К-С (квартальна). Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S0603305      2К-Т (квартал). Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21.07.2022 року № 206 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку» додано нові форми, вперше звіти за новою версією форм подаються з 01.01.2023 р. за IV Квартал 2022 р., період подання - щоквартально:

J0302005      Податкова декларація екологічного податку

J0320105      Додаток 1 Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

J0320205      Додаток 2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

J0320305      Додаток 3 Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

J0320405      Додаток 4 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

J0320505      Додаток 5 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

J0320605      Додаток 6 Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

F0302005      Податкова декларація екологічного податку

F0320105      Додаток 1 Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

F0320205      Додаток 2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

F0320305      Додаток 3 Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

F0320405      Додаток 4 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

F0320505      Додаток 5 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

F0320605      Додаток 6 Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

2.   Додано нову версію бланка, подання - у разі потреби:

J1315404      Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу)

Форма доступна у розділі Звітність - Реєстр звітів.

3.   Додано нову форму, подання - у разі потреби:

J1605001      Інформація про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування