Версія: 11.293.221 (02.01.2023)

Міністерство фінансів України

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 359 від 01.11.2022 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - Рік:

MFPASM04     ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету

MFZVIM04     Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

Міністерство соціальної політики України

Зміни:

Оновлено зовнішній вигляд форм:

F2KD2515      Форма №2-д. Міністерство праці

F7KD2514      Форма №7кд. (заг. ф.) Міністерство праці

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України № 189 від 04.07.2022 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 215 від 25.07.2022 р.) додано нові форми звітів (версія 08), період подання - щоквартально, перший раз звітність за новими формами (версія 08) подається за ІV Квартал 2022 року:

J0500108       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

J0510108       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510208       Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

J0510308       Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

J0510408       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

J0510508       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

J0510608       Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

F0500108       Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

F0510108       Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510408       Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

F0510508       Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

F0510608       Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми:

період подання - І - ІV Квартали:

S2601105      2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

період подання - щомісячно:

S0404514      2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства

період подання - Рік:

S0403514      1П-НПП (річна). Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції

S1001504      2-ОЗ ІНВ (річна). Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції

S1100916      № 2-ТП (повітря) (річна). Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

S1101212      № 1-відходи (річна). Звіт про утворення та поводження з відходами

S0305102      Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік). Анкета обстеження економічної діяльності підприємства.

S0305202      Анкета № 1-РСО (актив) (1 раз на рік). Анкета обстеження стану економічної активності підприємства

Зміни:

Оновлено форми:

S0703005      2К-Б (квартальна). Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S2703605      2К-С (квартальна) Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

S0603305      2К-Т (квартал). Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

S2702013      9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів»

S2702316      24 (річна) Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

S2702915      29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду

S2702516      21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2701715      1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів»

S2703115      6-сільрада (річна) Звіт про об'єкти погосподарського обліку

S1600316      2-тр. Звіт про роботу автотранспорту

S0210115      1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

S0401004      2-підприємництво (річна) Структурне обстеження підприємства

S2702117      50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S2702215      № 2-ферм (річна) Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

S1100114      № 1-екологічні витрати (річна) Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища

S1100213      2-тп (мисливство) (річна) Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин

S1101016      № 3-лг(річна) Звіт про відтворення та захист лісів

S1904416      № 4-мтп (річна) Звіт про використання та запаси палива

S1901114      № 11-мтп (річна). Звіт про постачання та використання енергії

S0702102      № 1-зез (буд) (річна) Розширений звіт про експорт - імпорт послуг з будівництва

SP702102      № 1-зез (буд) (річна) Розширений звіт про експорт - імпорт послуг з будівництва

S2600317      1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S1500116      3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

S2700415      4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.12.2022 р.:

J1300306      Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400306      Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

J1400806      Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1300306      Заява про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400306      Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

F1400806      Відмова в наданні довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Форми доступні у розділі Звітність - Інформаційна довідка - Додати - Іншу довідку. У відповідь на відправлену Заяву (J1300306, F1300306) від ДПС надходить Довідка (J1400306, F1400306) або Відмова (J1400806, F1400806).

2.   Додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

J1304303      ЗАЯВА щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі

J1304403      ЗАЯВА щодо ліцензії на право виробництва пального

J1304502      ЗАЯВА щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

J1304603      ЗАЯВА щодо ліцензії на право зберігання пального щодо ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)

J1404302      ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального

J1404402      ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального

J1404603      ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального

J1404702      Витяг з розпорядження

F1304303      ЗАЯВА щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним, за наявності у ліцензіата місць оптової торгівлі за відсутності у ліцензіата місць оптової торгівлі

F1304403      ЗАЯВА щодо ліцензії на право виробництва пального

F1304502      ЗАЯВА щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним

F1304603      ЗАЯВА щодо ліцензії на право зберігання пального щодо ліцензії на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)

F1404302      ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального

F1404402      ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального

F1404603      ВИТЯГ з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального

F1404702      Витяг з розпорядження

Форми доступні у розділі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій (пальне).

3.   Додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

J1303103       ЗАЯВА щодо ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

J1303203       ЗАЯВА щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

J1303304       ЗАЯВА щодо ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

J1303403       ЗАЯВА щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

J1403102       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

J1403202       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах про наявність додатка до ліцензії

J1403302       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

J1403402       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

J1431101       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

J1403603       Витяг з розпорядження

J1403702       Витяг з розпорядження

F1303103       ЗАЯВА щодо ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

F1303203       ЗАЯВА щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

F1303304       ЗАЯВА щодо ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

F1303403       ЗАЯВА щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах

F1403102       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

F1403202       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах про наявність додатка до ліцензії

F1403302       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

F1403402       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

F1431101       Витяг з Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

F1403603       Витяг з розпорядження

F1403702       Витяг з розпорядження

Форми доступні у розділі Облік акцизного податку - Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

4.  Додано нові форми, подання - у разі потреби:

J1340101      Звернення на отримання індивідуальної податкової консультації через Електронний кабінет

F1340101      Звернення на отримання індивідуальної податкової консультації через Електронний кабінет

5. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 18.02.2022 р. № 83 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)» додано нові версії бланків, звіти за новою версією бланків подаються, починаючи з 2023 року, період подання - Рік, щомісячно:

J0602007      Податкова декларація з плати за землю

F0602007      Податкова декларація з плати за землю