Версія: 11.294.222 (21.01.2023)

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Оновлено контролі та доопрацьовано механізм заповнення «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (J0500108, F0500108) на основі даних «Додатка 1» (J0510108, F0510108).

Автомобільні Дороги

Зміни:

Додано контроль відповідності значення рядка 4095 графи 7 значенню рядка 1420 графи 3 форми UADBNS01 у поточному періоді:

UADKNS01     Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

НААН

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - Рік:

UANB0013     Форма №1-дс Баланс

UANV0013     Форма №4-дс Звіт про власний капітал

Міністерство культури та інформаційної політики України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

K7MD1S26     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MD1Z26     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7MDS26       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

K7MDZ26       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Міністерство енергетики України

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.12.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

EV501004       Додаток №36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї

Звітність державних підприємств

Зміни:

Відкориговано контроль значення графи 3 зі значенням графи 7 рядка 4205 та контроль значення графи 6 зі значенням графи 7 рядка 4210:

SS104009      Ф4. Звіт про власний капітал

Інша звітність

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року N 405 «Про затвердження типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, та Порядку її ведення» додано нову форму, початок дії - 01.01.2023 р., період формування - Рік:

PD800306     Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість

Військкомати

Нові форми:

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» додано нові форми, початок дії - 01.01.2023 р., подання - у разі потреби:

VM000102     Додаток 4 ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну облікових даних

VM000202     Додаток 6 СПИСОК громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць

VM000501     Додаток 5 СПИСКИ персонального військового обліку

VM000601     Додаток 1 ПОВІДОМЛЕННЯ про призначення, звільнення (увільнення) керівника та посадових осіб державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, відповідальних за організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

VM000701     Додаток 12 ВІДОМІСТЬ оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми:

період подання - щомісячно:

S0423121      № 1-П (ю) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0423120      № 1-П (ф) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами

S0400413      1-ПЕ (місячна). Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості

S0701116      1-кб (місячна). Звіт про виконання будівельних робіт

S1600215      2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту

S1605114      51-авто (місячна). Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

S1805111      51-вод (місячна). Звіт про роботу підприємства водного транспорту

S2105113      51-ца (місячна). Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства

S0603209      1-опт (місячна). Звіт про обсяг оптового товарообороту

S0600117      1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі

S2305211      12-труб (місячна). Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами

S2702415      24-сг (місячна). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин

S2701416      21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

S2700511      1-зерно (місячна). Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання

S1904111      4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива

S0301014      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

S0220103      3-борг(місячна). Звіт про заборгованість з оплати праці

S0401211      1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції

період подання - Рік:

S0400121      1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства

S2500702      2-інновація (один раз на два роки). Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2020-2022 років

S1300111      1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2023 р

S0303003      1-РС (один раз на чотири роки) Звіт про витрати на утримання робочої сили

Державна казначейська служба

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

F2MM26         Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43MM126     Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1MM26     Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MM26     Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MM26     Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F7MM1S26     Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z26     Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MMS26       Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ26       Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F2MD26         Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2MVAL26      Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F43MD126     Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

F4_1MD26     Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2MD26     Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3MD26     Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4MD26     Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету

F7MD1S26     Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z26     Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MDS26       Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ26       Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Державна податкова служба

Нові форми:

1.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. № 248 «Про затвердження форми довідки-підтвердження та Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів» додано нові форми, початок дії - 01.12.2022 р., період подання - у разі потреби:

J1308201      Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування

J1408201      Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів

F1308201      Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування

F1408201      Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

Довідка може надаватися у паперовій або електронній формі, форму надання Довідки платник зазначає у Заяві. Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету.

2.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 10.11.2022 року № 371 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» додано нові форми, початок дії - 01.01.2023 р., період подання - Рік:

J0302106      Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

J0312106      Додаток 1. Розрахунок у частині об'єктів житлової нерухомості

J0312206      Додаток 2. Розрахунок у частині об'єктів нежитлової нерухомості

3.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 р. №401 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з транспортного податку» додано нову форму, початок дії - 01.01.2023 р., період подання - Рік:

J0303603      Податкова декларація з транспортного податку

4.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2022 р. № 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» додано нові версії бланків, звіти за новою версією бланків подаються, починаючи з 01.01.2023 року, період подання - Рік, щомісячно:

F0100213      Податкова Декларація про майновий стан і доходи

F0121213      Додаток Ф1. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

F0121413      Додаток Ф2. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою

F0121613      Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв'язку з використанням права на податкову знижку

F0121813      Додаток КІК. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії

F0121913      Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0122213      Додаток Ф4. Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об'єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна

F0122313      Додаток МПЗ. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичним особами - підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) - власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь

подання - у разі потреби:

F0100413      Податкова Декларація про майновий стан і доходи (Довідкова)

F0141913      Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

F0142013      Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті

F0142113      Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов'язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки

5.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 11.10.2022 р. № 326 «Про затвердження Змін до Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів» додано нові форми, подання - у разі потреби:

J1308601      Форма № П9. Запит про отримання витягу з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах

J1408601      Форма № П10. Витяг з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах

F1308601      Форма № П9. Запит про отримання витягу з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах

F1408601      Форма № П10. Витяг з журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах

Форми доступні у розділі Звітність - Інформаційна довідка.

6.   Відповідно до Закону України від 16 листопада 2022 року № 2757-ІХ «Про внесення змін до пункту 21 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» щодо вдосконалення порядку включення благодійників - фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації» додано нові форми, подання - у разі потреби:

F1308301      Форма N 1-РВ. Заява про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

F1308401      Форма N 3-РВ. Заява про виключення з Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

F1408501      Форма № 5-РВ. Рішення про виключення з Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

7.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 07.09.2022 року № 271 «Про затвердження форми Звіту про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини» додано нові форми, період подання - щомісячно:

J0211001      Звіт про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини

F0211001      Звіт про обсяги імпорту неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини, обсяги придбаної тютюнової сировини в осіб, які виробляють тютюнову сировину на митній території України, обсяги виробництва, реалізації виробникам тютюнових виробів та експорту ферментованої (переробленої) тютюнової сировини

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

8.   Додано нові форми, форми надходять від ДПС та доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів:

J1412307      Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

J1412602      Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

J1413305      Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1412307      Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

F1412602      Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку

F1413305      Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість

Зміни:

1.   Реалізовано можливість перенесення показників у період Рік 2023 з можливістю обрати звіт за період Рік 2022, з якого необхідно перенести дані. Перенесення даних здійснюється за допомогою додаткової програми обробки по кнопці Інше - Перенес. даних з J0312105 у вікні відкритого звіту:

J0312106      Додаток 1. Розрахунок у частині об'єктів житлової нерухомості

J0312206      Додаток 2. Розрахунок у частині об'єктів нежитлової нерухомості

2.   Доопрацьовано перенесення показників у період Рік 2023 з попередньої версії форми. При виконанні додаткової програми обробки по кнопці Інше - Перенес. даних з J0602006 реалізовано відображення вікна з переліком доступних звітів у періоді Рік 2022:

J0602007      Податкова декларація з плати за землю

3.   Оновлено електронний формат xsd:

J1820201      Додаток 2 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ ІІ. Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території)