Версія: 11.296.224 (07.02.2023)

Експорт та імпорт даних

Реалізовано можливість експорту 7-х форм в форматі ДКСУ, починаючи з січня 2023 року:

F7MDS26         Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MDZ26         Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMS26        Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MMZ26        Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7MD1S26      Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MD1Z26      Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1S26      Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7MM1Z26      Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Автомобільні Дороги

Зміни:

Відкориговано розрахунок значення граф 6, 10, 14, 18, 22 рядка Усього:

AVZVFP01      Звіт про виконання фінансового плану

НААН

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.11.2022 р., період подання - Рік:

UANR0013   Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

Укроборонпром

Зміни:

Відкориговано розрахунок значення граф 6, 10, 14, 18, 22 рядка Усього:

UOP00310     Звіт про виконання фінансового плану

Звітність державних підприємств

Зміни:

1.   Реалізовано можливість перенесення даних із відповідних форм Укроборонпрому за допомогою додаткової програми обробки Інше - Перенести дані з … для форм:

SS100114      Ф1. Баланс

SS100214      Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

SS100310      Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

SS104009      Ф4. Звіт про власний капітал

SS105008      Ф5. Примітки до річної звітності

SS110013      1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

SS301014      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS301013      1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

SS220103      3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

SS220102      3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці

SM100307     Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405     Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100524     Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

SM100933     Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

SM100963     Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

SM100972     Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

2.   Реалізовано можливість перенесення даних за допомогою додаткової програми обробки Інше - Перенести дані з … із форм пакета MOU7FR01 у відповідні форми пакета:

FRZVIT02       Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів

3.   Відкориговано розрахунок значення граф 6, 10, 14, 18, 22 рядка Усього:

S3000310      Звіт про виконання фінансового плану

4.   Оновлено контроль на наявність прикріпленого «Звіту про виконання стратегічного плану розвитку» у форматі PDF для суб’єктів господарювання, що перебувають у процедурі банкрутства, а також стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, реорганізацію (реструктуризацію), ліквідацію чи передачу в комунальну власність, у пакеті:

PROZVI01      Ярлик до пакету звітності державних підприємств

Військкомати

Нові форми:

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» додано нові форми, початок дії - 01.01.2023 р., подання - у разі потреби:

VM000801     Додаток 8 до Порядку «ПОВІДОМЛЕННЯ про державну реєстрацію утворення, припинення підприємств, установ та організацій на території»

VM000901     Додаток 9 до Порядку ЖУРНАЛ обліку результатів перевірки стану військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки)

Державна служба статистики

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І - ІІ Півріччя:

S1615210      51-пас (2 рази на рік). Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті

S1605311      51-вант (2 рази на рік). Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі

S0700555      1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам

S0700615      1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам

Державна казначейська служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. № 431 «Про затвердження типових форм з обліку та списання запасів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно:

FZ01_001      Акт приймання - передачі запасів

FZ02_001      Акт про приймання запасів

FZ03_001      Прибутковий ордер

FZ04_001      Акт списання запасів

FZ05_001      Накладна (вимога)

FZ06_001      Меню-вимога на видачу продуктів харчування

FZ07_001      Лімітно-забірна картка

FZ08_001      Картка складського обліку запасів

FZ09_001      Журнал реєстрації битого посуду

FZ10_001      Відомість з надходження продуктів харчування

FZ11_001      Відомість з витрачання продуктів харчування

FZ12_001      Матеріальний ярлик

Державна податкова служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2022 р. № 274 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»:

1.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100123      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

J0110323      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0110623      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111323      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111423      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111523      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111623      Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111723      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0111823      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112023      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0112823      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114423      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114823      Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0114923      Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0115023      Додаток ДІЯ до рядка 06.3 ДІЯ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

2.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

J0100923      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для інститутів спільного інвестування)

J0190323      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0190623      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191323      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191423      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191523      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191623      Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191723      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0191823      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192023      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0192823      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194423      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194823      Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0194923      Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0195023      Додаток ДІЯ до рядка 06.3 ДІЯ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

3.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - Рік:

J0100523      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (для виробників сільськогосподарської продукції)

J0150323      Додаток ЦП до рядків 4.1.3 ЦП, 4.1.4 ЦП додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0150623      Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151323      Додаток ПЗ до рядка 05 ПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151423      Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151523      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151623      Додаток АВ до рядка 20АВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151723      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0151823      Додаток РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152023      Додаток ПП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0152823      Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154423      Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154823      Додаток МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0154923      Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

J0155023      Додаток ДІЯ до рядка 06.3 ДІЯ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

4.   Додано нові версії бланків, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

F0100723      Податкова декларація з податку на прибуток підприємств

F0171523      Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

F0171723      Додаток ВП до рядків 26-29, 31-33, 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

5.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 25.08.2022 р. № 255 «Про затвердження форми Довідки про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції та форми Довідки про цільове використання спирту етилового» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів № 294 від 16.09.2022 р.) додано нові версії бланків, подання - щомісячно:

J0206706      ДОВІДКА про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції

J0206806      ДОВІДКА про цільове використання спирту етилового

F0206706      ДОВІДКА про прогнозований обсяг потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих видів продукції

F0206806      ДОВІДКА про цільове використання спирту етилового

Форми доступні у розділі Звітність - Реєстр звітів.

6.   На виконання наказу Міністерства фінансів України від 19.08.2022 р. № 248 «Про затвердження форми довідки-підтвердження та Порядку підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів» додано нові форми:

J1409201      Відмова у видачі довідки підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування

F1409201      Відмова у видачі довідки підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування

Відмова може надходити платнику у відповідь на Заяву (J1308201, F1308201) та доступна у розділі Звітність - Реєстр звітів.

7.    Додано нові версії бланків, подання - у разі потреби:

J1340401      Форма № 1-ЗДР. Запит про отримання довідки з реєстру платників податку на додану вартість

J1440401      ДОВІДКА з Реєстру платників ПДВ Форма № 2-ДР

Форми доступні у розділі програми Звітність - Інформаційна довідка - Додати - Довідку в СЕА ПДВ. У відповідь на відправлений Запит (J1340401) від ДПС надходить Довідка (J1440401).