Версія: 11.297.225 (21.02.2023)

Реєстр електронних документів

Вдосконалено механізм збереження первинних документів з кваліфікованими електронними підписами (КЕП). Реалізовано збереження документів з КЕП у форматі CAdES-Х Long.

Формат забезпечує збереження інформації про позначку часу, сертифікати підписувача та надавача, кореневий сертифікат ЦЗО, відповіді серверів OCSP, які підтверджують статуси сертифікатів підписувача та надавача. Формат надає можливість встановлення дійсності підпису в довгостроковому періоді після закінчення терміну дії кваліфікованого сертифіката.

Експорт документа з підписами у форматі CAdES-Х Long можливий за допомогою вкладки Графічне відображення та за допомогою кнопки меню Інше - Експорт - Експорт з підписами

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Оновлено контролі та доопрацьовано механізм заповнення «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» (J0500108, F0500108) на основі даних «Додатка 1» (J0510108, F0510108).

Міністерство охорони здоров’я України

Зміни:

При створенні форм у періодах 2023 року реалізовано перенесення даних:

- у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графу 5 із графи 14 форми F41DEP49 за 2022 рік:

F41DEP48      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

- у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графу 5 із графи 14 форми F41VAL49 за 2022 рік:

F41VAL48      Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

- у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графу 5 із графи 11 форми F42VAL49 за 2022 рік:

F42VAL48      Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

- у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графу 6 із графи 12 форми F4_3ІМ49 за 2022 рік:

F4_3IM48      Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

- у І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців у графи 4 та 8 із граф 5 і 9 форми F7KDZM49 за 2022 рік:

F7KDZM48     Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

Міністерство культури та інформаційної політики України

Нова форма:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. № 430 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» додано нову форму, початок дії - з 01.01.2023 р., період подання - щомісячно, Рік:

KDODVL10     Довідка про операції в іноземній валюті

Державна казначейська служба

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2022 р. № 430 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», додано нові форми, початок дії - з 01.01.2023 р., подання - у разі потреби:

FAKTPR04      Акт придбання матеріальних цінностей

FDNYNF04     Довідка про надходження у натуральній формі

FDOPIV06      Довідка про операції в іноземній валюті

FZNR0006      Заявка на видачу готівки

FZDVIV04      Заявка-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті

Зміни:

Реалізовано контролі по рядках 2271 - 2275 граф 3 та 4 з відповідними рядками форм F7MDS26, F7MDZ26, F7MMS26, F7MMZ26 при створенні у 2023 році форми:

FENERG03      Дані про стан розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів за енергоносії та житлово-комунальні послуги

Державна податкова служба

Зміни:

Реалізовано можливість переносу кадастрових номерів на основі даних «Додатка 1» (J0138105) за допомогою додаткової програми обробки у формі:

J0138305      Додаток 3. Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання