Єдинник отримав оплату від загальника: чи є порушення?

2211 29.07.2021

Перебування на спрощеній системі оподаткування для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку (далі – ФОП) регулюється главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Так, пп. 2 п. 291.4 ПКУ встановлені умови перебування ФОП, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у відповідних групах. Зокрема, ФОП 2-ї групи, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у т. ч. побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати (5004000 грн), встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Про те, що необхідно знати ФОП 2-ї групи, ми писали у рубриці Сам собі ФОП.

Поряд з цим, слід зазначити, що пп. 9 пп. 298.2.3 ПКУ визначено обов’язок ФОП-єдинників 1-ї або 2-ї групи перейти на сплату інших податків і зборів у разі здійснення діяльності, яка не передбачена у пп. 1 або 2 п. 291.4 ПКУ відповідно, - з 1 числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

Відповідно до абз. 1-2 п. 44.1 ПКУ платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року ФОП-єдинники 2-ї групи можуть вести книгу обліку у довільній формі в електронному або паперовому форматі з щомісячним відображенням отриманих доходів.

При цьому, платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документально.

Водночас, контролюючий орган має право вимагати первинні документи під час проведення перевірок, а платник податків має їх надавати на належним чином оформлену письмову вимогу (пп. 16.1.5 та п. 85.4 ПКУ).

У разі виявлення контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку 1-3 груп вимог щодо перебування на спрощеній системі оподаткування, здійснюється анулювання реєстрації такого платника за рішенням контролюючого органу, прийнятим на підставі акта перевірки. Анулювання реєстрації відбувається з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (абз. 1 п. 299.11 ПКУ).

Якщо ФОП-єдинником 2-ї групи здійснюється господарська діяльність з надання послуг платникам єдиного податку, то незалежно від дати надходження коштів за надані послуги, порушень умов перебування на 2-й групі у платника єдиного податку не виникає.

Важливо! Здійснення ФОП-єдинником господарської операції підтверджується наявністю первинних документів. У разі, якщо контролюючий орган виявляє порушення під час перевірки, то платника податків, з урахуванням положень норм податкового законодавства, притягують до відповідальності.

Роз'яснення з цього питання надано на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 107.01.02.