Об’єднана звітність з ПДФО та ЄСВ: заповнення ФОП у СОТА

Наказом Мінфіну від 19.05.2021 р. № 278 внесено зміни до наказу від 13.01.2015 р. № 4, який передбачає внесення змін до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі - Розрахунок).

Податковий розрахунок включає в себе суми ПДФО, військового збору та ЄСВ. Він подається роботодавцями, замість Звіту з ЄСВ та податкового розрахунку за формою №1ДФ.

За І-ІІ квартал 2021 року форма Податкового розрахунку була затверджена наказом Мінфіну від 15.12.2020 року № 773. Оновлену форму Податкового розрахунку потрібно подати за ІІІ квартал 2021 року.

Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу (тобто за I квартал, II квартал, III квартал та IV квартал). Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Увага! Такий Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду. Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того, чи виплачені платником ЄСВ суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.

Порядок подання Податкового розрахунку ідентичний, як для ФОП-роботодавців, так і для юросіб-роботодавців. Єдина відмінність між ними – це літера ідентифікатора електронної форми:

У цій статті розглянемо подання Податкового розрахунку роботодавцями - ФОП (на загальній системі та на спрощеній системі оподаткування).

У вебсервісі СОТА Податковий розрахунок (F0500107) знаходиться  у розділі Звітність – Реєстр звітів – Державна податкова служба – Єдиний соціальний внесок. Також його можна знайти, скориставшись вікном Пошук: за кодом ідентифікатора форми або за назвою. Однак спочатку потрібно обрати необхідний звітний період (квартал), (Рис. 1).

Крім того, створити Податковий розрахунок також можна за допомогою Податкового календаря, вхід до якого знаходиться у Головному меню.

Рис. 1

При відкритті Податкового розрахунку потрібно вказати номер розрахунку та тип розрахунку: звітний, звітний новий, уточнюючий, довідковий (Рис. 2).

Рис. 2

Форма Податкового розрахунку складається із заголовної частини, у якій вказуються відомості про роботодавця, його працівників (інших фізичних осіб – платників податку) та про склад Розрахунку, основної (розрахункової) таблиці, яка складається з трьох розділів, але ФОП заповнюють лише розділ I «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу».

Податковий розрахунок має шість додатків. ФОП-роботодавці заповнюють лише чотири додатки (за необхідністю):

Він призначений для щоквартального формування платниками ЄСВ відомостей щодо кожної застрахованої особи про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу

Зауважимо, що за звітний квартал потрібно подавати три додатки Д1 – за перший, другий та третій місяць такого кварталу. Якщо платник ЄСВ у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством – додаток Д1 за такий квартал не подається.

У цьому додатку відображаються відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого ПДФО та військового збору. Подається, як і Додаток Д1, у розрізі місяців звітного кварталу.

Зверніть увагу! З набранням чинності наказу № 278 Додаток 4ДФ Податкового розрахунку доповнено розділом III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти». Його заповнюють платники податків, які виплачують такий вид доходів.

Цей додаток  формується, якщо у звітному кварталі Ви приймали/звільняли працівника, укладали/припиняли роботу за договором ЦПХ, переводили працівника на іншу посаду, переміщали працівника з одного структурного підрозділу до іншого; працівник вступив або закінчив проходження військової служби, надавали відпустку у зв’язку з вагітністю, надавали відпустку для догляду за дитиною до 3-х років та від 3-х до 6-ти років. 

Додаток 5 за квартал не потрібно розбивати у розрізі місяців.

Він заповнюється, якщо у страхувальника є робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу. 

Додаток 6 заповнюється в розрізі місяців звітного кварталу, як і додатки 1 та 4ДФ.

При відкритті Податкового розрахунку Ви можете бачити додатки до розрахунку (Рис. 3).

Рис. 3

Можна заповнити спочатку додатки до розрахунку, а потім сам Податковий розрахунок, або – спочатку Податковий розрахунок, а потім потрібні додатки.

Особливості заповнення Додатків у СОТА

Щоб відкрити Додаток до Розрахунку, достатньо двічі клацнути по ньому мишкою.

Для створення декількох додатків потрібно на головному меню натиснути Створити та обрати відповідний додаток (Рис. 4).

Рис. 4

При заповненні додатків до Податкового Розрахунку можна скористатись опціями: Додати з довідника або Заповнити на основі довідника співробітників (Рис. 5).

Рис. 5

Приклад заповнення Додатка Д1 (Рис. 6):

Рис. 6

Приклад заповнення Додатка 4ДФ (Рис. 7):

Рис. 7

Розділ ІІІ додатка 4ДФ знаходиться на окремій вкладці (Рис. 7.1):

Рис. 7.1

Увага! Зарплата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в додатку 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, за липень  відображається зарплата, яка нарахована у липні та виплачена у серпні, за серпень (нарахована у серпні та виплачена у вересні), за вересень (нарахована у вересні та виплачена у жовтні).

Особливості заповнення Податкового розрахунку у СОТА

Заголовна частина Податкового розрахунку при відкритті заповниться автоматично даними з картки підприємства.

Далі потрібно вказати кількість додатків до Податкового розрахунку та кількість аркушів. У прикладі до Податкового розрахунку заповнено два додатки: Додаток 1 та Додаток 4 (Рис. 8).

При цьому, у СОТА реалізовано автоматичне заповнення графи кількість додатків (рядки 061 – 066) Податкового розрахунку. Заповнення графи виконується при відкритті Податкового розрахунку за умови, що відповідні додатки вже заповнено.

Рис. 8

Також у СОТА є можливість автоматичного заповнення Податкового розрахунку даними Додатка 1 (F0510107) при встановленні відповідних опцій у головному меню: Інше – Автоматичний розрахунок (за замовчуванням опція встановлена):

Рис. 9

Нагадаємо, що ФОП-роботодавці заповнюють лише розділ I Податкового розрахунку, розділ ІІ-ІІІ Податкового розрахунку ФОП не заповнюють.

Розділ I Податкового розрахунку (Рис. 10) містить інформацію в розрізі місяців звітного кварталу щодо сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, винагороди за договорами ЦПХ, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, сум ЄСВ залежно від ставок та інші подібні показники.

Рис. 10

Після заповнення Податкового розрахунку та відповідних додатків можна перевірити заповнені звіти, підписати та відправити пакет документів до контролюючого органу.