Особливості заповнення та подання податкової декларації платника єдиного податку 3 групи

Розглянемо особливості заповнення та подання декларації фізичної особи –платника єдиного податку 3 групи.

Форма декларації

Форма декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця 3 групи затверджена наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578 (ідентифікатор F103306).

Звітним податковим періодом для ФОПів – платників єдиного податку 3 групи є календарний квартал. Це визначено в абзаці другому п. 291.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Граничні строки подання декларації

Податкова декларація подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 ПКУ). Отже, граничними строками подання декларації фізособи – єдинника 3 групи у 2019 році є:

Зважте на те, якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний (святковий) день, останнім днем строку подання вважається перший операційний (банківський) день, що настає за вихідним чи святковим днем (п. 49.20 ПКУ).

Декларацію зручно подавати в електронному вигляді через вебсервіс СОТА.

Місце подання декларації

Декларація подається ФОПом за місцем своєї реєстрації як платника єдиного податку, тобто до податкового органу за місцем проживання. Це визначено п. 45.1 та 296.4 ПКУ.

Покрокове заповнення Декларації

Крок 1. Оберіть період звітування

Перед створенням Декларації слід обрати період, за який вона подається (Рис. 1). За замовчуванням встановлено поточний період.

Рис. 1

Крок 2. Створіть нову Податкову декларацію

Для цього можна скористатись вкладкою Реєстр звітів і обрати  на Панелі інструментів. Із переліку Звітів, що випадає, оберіть Податкова декларація (Рис. 2).

Рис. 2

Створити звіт можна і з Податкового календаря. Для цього потрібно обрати Податкову декларацію та звітний період, за який вона подається (Рис. 3).

Рис. 3

Нова Звітність створюється за допомогою двох кліків по лівій клавіші миші.

Крок 3. Перевірте автоматичне заповнення загальної частини декларації та заповніть розділ I «Загальні показники підприємницької діяльності»

Загальна частина Податкової декларації заповнюються автоматично з інформації, наведеної у Картці ФОПа (Рис. 4).

Рис. 4

Зверніть увагу! Якщо кількість найманих осіб, що працюють за трудовим договором у ФОПа протягом місяців звітного періоду змінювалась, у гр. 08 записується найбільша кількість осіб протягом будь-якого місяця звітного кварталу (Інформаційно-довідковий ресурс «ЗІР», категорія 107.08). Нагадаємо, що кількість найманих осіб для 3 групи спрощенців не може перевищувати 10 осіб.

Значення рядка 09 зручно заповнити з Довідника, що випадає.

Крок 4. Заповніть розділ IV «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку третьої групи». Перевірте автоматичне заповнення розділу V «Визначення податкових зобовязань по єдиному податку».

Введіть вручну обсяг доходу за звітний (податковий) період. Відповідну інформацію слід взяти з підсумкового рядка:

До відома наших користувачів! Відповідна Книга доходів/ Книга доходів та витрат ведеться щоденно. Зручно це робити у вебсервісі СОТА.

При цьому, залежно від того, чи є ви платником ПДВ та чи перевищили встановлений обсяг доходу для платників єдиного податку групи 3 у 5 млн. грн. (чи виконували заборонені для підприємця-спрощенця операції тощо), заповніть рядки 05–07 (оберіть необхідні). У випадку, що розглядається, ФОП – неплатник ПДВ мав оподатковуваний обсяг доходу за звітний податковий період I квартал 2019 р. у розмірі 125 345,00 тис. грн. При цьому автоматично заповниться рядок 11 – розрахується сума єдиного податку за ставкою 5% (рядок 06 ×5%). За умовами прикладу, це 6267,25 грн. Також автоматично заповняться рядки 12 та 14.

Рис. 5

Зважте на те, що рядки 5 та 10 заповнюються виключно ФОП – єдинниками групи 3, що є платниками ПДВ.

Рядок 13 «Нараховано за попередній звітний (податковий) період» у нашому випадку не заповнюється, оскільки йдеться про звітування за I квартал 2019 р. (попереднього періоду звітного року не було). У подальших звітних періодах року тут буде зазначатися значення рядка 12 за попередній період.

До відома! Декларація заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

Крок 5. Перевірте заповнену Декларацію.

Для перевірки Декларації натисніть Перевірити (на полі зліва від Декларації). У разі вірного заповнення СОТА видаватиме результат перевірки – Помилки в документі відсутні (Рис. 6).

Рис. 6

Крок 6. Підпишіть декларацію ЕП та відправте контролюючому органу.

В кінці Декларації вказують дату її подання, а також підпис та П. І. Б. фізособи- підприємця (або особи, уповноваженої на подання декларації). Крім того, на уповноважену особу зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта.

Підписану декларацію слід відправити до контролюючого органу. Підтвердженням успішного подання звітності є квитанція № 1 та квитанція № 2.